Chadrach

Naam van een gebied Betekenis: Onderkomen – verblijf Een gebied in Syrië Bijbelverzen: (Zacharia 9:1) De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de...

Hadlai

Eigennaam ♂ Betekenis: Verlaten – rondhangen – hinderen Een Efraïmiet, de vader van Amasa. Bijbelverzen: (2 Kronieken 28:12) Toen maakten zich mannen op van de hoofden der kinderen van Efraïm, Azária, de...

Hadid

Plaatsnaam Betekenis: Uitbundig – scherp Een plaats in het gebied van de stam Benjamin Bijbelverzen: (Ezra 2:33) De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd vijf en twintig. (Nehémia 7:37) De kinderen...

Hadása

Plaatsnaam Betekenis: Nieuw – nieuweling – frisse Een stad in het dal van Juda Bijbelverzen: (Jozua 15:37) Zenan, en Hadása, en Migdal-Gad,

Hadad

Eigennaam ♂ Betekenis: Vreugde – lawaai – geschreeuw – machtig – krachtig Een Edomitische koning die de Midianieten versloeg; Een tweede Edomitische koning; Een lid van de koninklijke familie van Edom. Hij...

Habor

Naam van rivier & naam van gebied Betekenis: Verbonden – verbinding – verenigd De naam van een rivier in Assyrië met mooie oevers. Ook de naam van het district waardoor de rivier...