Dionysius

G1354 – Διονύσιος (Dionusios) Eigennaam ♂ Betekenis:Gewijd aan Dionysus (Bacchus). Omschrijving Een vooraanstaande Athener, bekeerd tot het christendom door de prediking van Paulus. Hij zou de eerste bisschop van Athene zijn geweest....

Dinhába

H1838 – דִּנְהָבָה (dinhâbâh) Plaatsnaam Betekenis:Hij geeft oordeel – rovershol Omschrijving De hoofdstad en waarschijnlijk de geboorteplaats van Bela, zoon van Beor, koning van Edom. Bijbelverzen ot1-36:32 Genesis 36:32 , ot13-1:43 1...

Dina

H1783 – דִּינָה (dı̂ynâh) Eigennaam ♀ Betekenis:Rechter – beoordeeld – gemiddeld Omschrijving De dochter van Jacob bij Lea, en zuster van Simeon en Levi. Bijbelverzen ot1-30:21 Genesis 30:21 , ot1-34:1 Genesis 34:1...

Dimóna

H1776 – דִּימוֹנָה (dı̂ymônâh) Plaatsnaam Betekenis:Mesthoop Omschrijving Een stad in het zuidoosten van Juda, gelegen tussen Kinah en Adada. Bijbelverzen ot6-15:22 Jozua 15:22

Dimon

H1775 – דִּימוֹן (dı̂ymôn) Plaatsnaam Betekenis:Rivierbedding Omschrijving De wateren van Dimon. Een aantal stromen ten oosten van de Dode Zee, in het land Moab. Bijbelverzen ot23-15:9 Jesaja 15:9

Dimna

H1829 – דִּמְנָה (dimnâh) Plaatsnaam Betekenis:mest – mesthoop Omschrijving Een stad in de stam Zebulon, gegeven aan Levieten die de afstammelingen van Merári waren. Bijbelverzen ot6-21:35 Jozua 21:35