Boanérges

Eigennaam ♂ Betekenis: Zonen van de donder De Aramese naam die Jezus aan Jakobus en Johannes heeft gegeven Bijbelverzen: (Markus 3:17) En Jakobus, den [zoon] van Zebedéüs, en Johannes, den broeder van...

Blastus

Eigennaam ♂ Betekenis: Dat ontluikt – dat voortbrengt – kiem – spruit Een man die “kamerheer” was van koning Herodes Agrippa, of die de leiding had over zijn slaapkamer. Zulke personen hadden...

Biz-Jótheja

Plaatsnaam Betekenis: ≈ Een schande voor de Heer – minachting van de Heer – verachting – spijtigheid Een stad in het zuiden van Juda Bijbelverzen: (Jozua 15:28) En Hazar-Sual, en Beër-Séba, en...

Bitynië

Naam van een streek Betekenis: ≈ Gewelddadige neerslag – terugwijkend land Een historische landstreek, gelegen in het noord(west)elijke deel van Klein-Azië. Later was het onderdeel van de Romeinse provincie Pontus et Bithynia....

Bitja

Eigennaam ♀ Betekenis: Dochter van de Heer De dochter van een Faraö die met Mered trouwde, een afstammeling van Juda. Of deze Faraö een Egyptische koning was, of dat het in dit...

Bithron

Naam van een plaats of kloof Betekenis: Het hele land strekt zich uit – de kloof lijkt niet te zijn Geen echte naam. Het geeft eerder de kloof aan waardoor Abner Mahanáïm...