Hamram

Eigennaam ♂ Betekenis: Gegist – gerezen De zoon van Dison Bijbelverzen: (1 Kronieken 1:41) De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran, en...

Hammúël

Eigennaam ♂ Betekenis: Hitte van God – toorn van God Een zoon van Misma, een Simeoniet, uit de familie van Saul Bijbelverzen: (1 Kronieken 4:26) De kinderen van Misma waren [dezen]: Hammúël...

Hammoth-Dôr

Plaatsnaam Betekenis: Warme bronnen van Dor – warme baden van Dor Een Levitische stad in Nafthali waarschijnlijk identiek aan Hámmath Bijbelverzen: (Jozua 21:32) En van den stam van Nafthali, de vrijstad des...

Hammon

Plaatsnaam Betekenis: Warme bronnen – gloeiend – warmte – de zon Een stad in Aser nabij het grote Sidon. Een levitische stad van Nafthali. Bijbelverzen: (Jozua 19:28) En Ebron, en Rehob, en...

Hámmath

Eigennaam ♂ & Plaatsnaam Betekenis: Heet bad – warme bron De vader van het huis van Rechab Een van de steden van Naftali Bijbelverzen: (Jozua 19:35) De vaste steden nu zijn: Ziddim,...

Hali

Plaatsnaam Betekenis: Een kostbare steen – sieraad – ketting Een stad die behoort tot de stam Asher Bijbelverzen: (Jozua 19:25) En hun landpale was Helkath, en Hali, en Beten, en Achsaf,