De wedergeboorte 4

In de bijbel worden begrippen en termen gebruikt waarvan uit wordt gegaan dat iedereen weet wat ze betekenen. Toch is dat vaak zeker niet het geval. Wat is nu ‘wedergeboorte’ precies, wat...

Hanníël

Eigennaam ♂ Betekenis: Genade van God – barmhartigheid van God De zoon van Efod en een prins van Manasse die hielpen bij het verdelen van Kanaän onder de stammen. Een zoon van...

Hannáthon

Plaatsnaam Betekenis: De gave van genade – begenadigde plaats Een stad aan de noordelijke grens van Zebulon Bijbelverzen: (Jozua 19:14) En deze landpale keert zich om tegen het noorden naar Hannáthon, en...

Chanes

Plaatsnaam Betekenis: ≈ Verbanning van genade Het was waarschijnlijk een Egyptische stad, hoewel dat niet zeker is. Bijbelverzen: (Jesaja 30:4) Wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn tot Zoan, en zijn gezanten zullen...

Hanáni

Eigennaam ♂ Betekenis: Genadig, genadevol Een van de zonen van Heman die zong en musiceerde. Een ziener die berispte Asa, koning van Juda. Hij was de vader van Jehu, de ziener, die...