Haggija

Eigennaam ♂ Betekenis: Feest van de Heer Een Leviet die afstamt van Merári Bijbelverzen: (1 Kronieken 6:30) Zijn zoon Símea; zijn zoon Haggija; zijn zoon Asája.

Haggi

Eigennaam ♂ Betekenis: Feestelijk De tweede van de zeven zonen van Gad en stamvader van de familie van de Haggieten Bijbelverzen: (Genesis 46:16) En de zonen van Gad: Zifjon en Haggi, Schuni...

Hagába

Eigennaam ♂ Betekenis: Sprinkhaan Vader van de kinderen die onder Zerubbábel uit Babylon terugkeerden Bijbelverzen: (Ezra 2:45) De kinderen van Lebána, de kinderen van Hagába, de kinderen van Akkub; (Nehémia 7:48) De...

Hagab

Eigennaam ♂ Betekenis: Sprinkhaan Vader van de kinderen die onder Zerubbábel uit Babylon terugkeerden Bijbelverzen: (Leviticus 11:22) Van die zult gij deze eten: den sprinkhaan naar zijn aard, en den solham naar...

Hafaráïm

Plaatsnaam Betekenis: Twee putten – twee bronnen – zoeken – graven Een stad in het gebied van Issaschar, genoemd met Sion en Anácharath Bijbelverzen: (Jozua 19:19) En Hafaráïm, en Sion, en Anácharath,

Chadrach

Naam van een gebied Betekenis: Onderkomen – verblijf Een gebied in Syrië Bijbelverzen: (Zacharia 9:1) De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de...