Bislam

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon van vrede – vredig Eén van de drie buitenlandse officieren die een klachtbrief tegen de joden aan Arthahsasta schreven Bijbelverzen: (Ezra 4:7) En in de dagen van Arthahsasta...

Birsa

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon des verderfs – zoon van goddeloosheid De koning van Gomórra Bijbelverzen: (Genesis 14:2) Dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sódom, en met Birsa, koning van Gomórra,...

Birzávith

Eigennaam ♂ Betekenis: Put van olijven – bron van de olijfboom – selectie van olijven Een naam die voorkomt in de stamboom van Aser Bijbelverzen: (1 Kronieken 7:31) De kinderen van Bería...

Binnui

Eigennaam ♂ Betekenis: Gebouw Een leviet, vader van Noádja. Twee Israëlieten, die een buitenlandse vrouw hadden genomen. Een leviet, zoon van Hénadad, die onder Nehemia hielp bij het herstel van de muur...

Bina

Eigennaam ♂ Betekenis: Fontein – een stromende – zoon van de Heer Zoon van Moza, een afstammeling van Jonathan Bijbelverzen: (1 Kronieken 8:37) En Moza gewon Bina; zijn zoon was Rafa; zijn...

Bilsan

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon van de tong – vraagsteller – welsprekend Een metgezel van Zerubbábel Bijbelverzen: (Ezra 2:2) Dewelken kwamen met Zerubbábel, Jésua, Nehemia, Serája, Reëlaja, Mórdechai, Bilsan, Mizpar, Bigvai, Rehum [en]...