Hammoth-Dôr

Plaatsnaam Betekenis: Warme bronnen van Dor – warme baden van Dor Een Levitische stad in Nafthali waarschijnlijk identiek aan Hámmath Bijbelverzen: (Jozua 21:32) En van den stam van Nafthali, de vrijstad des...

Hammon

Plaatsnaam Betekenis: Warme bronnen – gloeiend – warmte – de zon Een stad in Aser nabij het grote Sidon. Een levitische stad van Nafthali. Bijbelverzen: (Jozua 19:28) En Ebron, en Rehob, en...

Hámmath

Eigennaam ♂ & Plaatsnaam Betekenis: Heet bad – warme bron De vader van het huis van Rechab Een van de steden van Naftali Bijbelverzen: (Jozua 19:35) De vaste steden nu zijn: Ziddim,...

Hali

Plaatsnaam Betekenis: Een kostbare steen – sieraad – ketting Een stad die behoort tot de stam Asher Bijbelverzen: (Jozua 19:25) En hun landpale was Helkath, en Hali, en Beten, en Achsaf,

Chaldéa

Naam van een streek Betekenis: Astrologen – waarzegger Het zuidelijke deel van Babylonië, Neder-Mesopotamië, ligt voornamelijk op de rechteroever van de Eufraat, maar de naam wordt algemeen gebruikt voor de hele Mesopotamische...

Chalcol

Eigennaam ♂ Betekenis: In stand houden Een van de vier zonen van Mahol, die vóór de tijd van Salomo beroemd waren om hun wijsheid. Bijbelverzen: (1 Koningen 4:31) Ja, hij was wijzer...