Bethlehem

Plaatsnaam Betekenis: Plaats van het brood – plaats van brood – broodhuis Een van de oudste steden in Palestina die al bestond ten tijde van Jacob’s terugkeer naar het land. De vroegste...

Beth-Lebaôth

Plaatsnaam Betekenis: Huis van de leeuwinnen Een stad in de stam van Simeon. Gelegen ten zuidoosten van Juda. Bijbelverzen: (Jozua 19:6) En Beth-Lebaôth, en Sarûhen; dertien steden en haar dorpen.

Beth-Kar

Plaatsnaam Betekenis: Schaapshuis – lammerenhuis Het punt ten Westen van Mizpa waar naartoe Israël de Filistijnen achtervolgde. Hier werd de steen met de naam Eben-Haëzer neergezet om aan te geven hoe ver...

Bether

Plaatsnaam Betekenis: Gespleten berg – gekloofd Als is Hooglied 2:17 een echte naam bedoeld wordt dan zou het de plaats Bether, nabij Jeruzalem kunnen zijn. Bijbelverzen: (Hooglied 2:17) Totdat de dag aankomt,...

Beth-Sitta

Plaatsnaam Betekenis: Plaats van Acacia – Acaciahuis Bijbelverzen: (Richteren 7:22) Als de driehonderd met de bazuinen bliezen, zo zette de HEERE het zwaard des een tegen den anderen, en [dat] in het...