Cappadócië

Naam van een streek Betekenis: Bol – gesp – hand – provincie van goede paarden Een uitgestrekte provincie in het oosten van Klein-Azië, begrensd door het Taurusgebergte in het zuiden, de Anti-Taurus...

Candacé

Eigennaam ♀ Betekenis: Vorst van dienaren Koningin van Ethiopië. Candacé is de naam van de familie, niet alleen van het individu. Haar kamerling of schatbewaarder werd tot Christus bekeerd door Filippus de...

Kalné

Plaatsnaam Betekenis: Gemeenschappelijkheid – onze voleinding – het fort van de god Anu De vierde van Nimrods steden gelegen aan de rivier de Tigris. Kalné betekent “Fort van de god Anu”. Het...