Bul

Naam van een maand Betekenis: Toenemen – afgehouwen stam – geknotte boom – stam De naam van de achtste maand Bijbelverzen: (1 Koningen 6:38) En in het elfde jaar, in de maand...

Bukkía

Eigennaam ♂ Betekenis: Verspilling van de Heer Een Kehathitische leviet, zoon van Heman. Hij was één van de, door David aangestelde, musici in de tempel. Bijbelverzen: (1 Kronieken 25:4) Aangaande Heman: de...

Bukki

Eigennaam ♂ Betekenis: Verkwister – verspilling Een overste uit de stam Dan Een nakomeling van Aäron Bijbelverzen: (Numeri 34:22) En van den stam der kinderen van Dan, de overste Bukki, zoon van...

Bozra

Plaatsnaam Betekenis: Omheining – vesting – schaapskooi In Edom, de stad Jobab, vernoemd naar de zoon van Zerah, een van de vroege koningen van dat volk. Het ligt in het bergdistrict Petra,...

Bozkath

Plaatsnaam Betekenis: Rotsachtige hoogte – verheven – verhoogd Een stad in het laagland van Juda, waar de grootmoeder van Josía vandaan kwam. Bijbelverzen: (Jozua 15:39) Lachis, en Bozkath, en Eglon, (2 Koningen...

Bozes

Naam van een rots Betekenis: ≈ (Teken bij betekenis onduidelijk) Korte omschrijving van de betekenis De naam van één van de twee “scherpe rotsen” (Hebreeuws: “tand van de klif”) waar tussendoor Jonathan...