Ehud

Verbond – Unie – bond Eigennaam ♂ Strongnummer: H261 Omschrijving Ehud Ehud was: Bijbelverzen Richteren 3:15, Richteren 3:16, Richteren 3:20, Richteren 3:21, Richteren 3:23, Richteren 3:26, Richteren 4:1, 1 Kronieken 7:10, 1...

Egypte

Twee grenzen – grensgebieden Naam van een land Strongnummer: H4714 (meervoud van H4693) en G125 Omschrijving Egypte Egypte is het land van de Nijl en de piramides. Het oudste koninkrijk waarvan we...

Eglon

De stier – plaats van vaarzen – kar – ronde Eigennaam ♂ – Plaatsnaam Strongnummer: H5700 Omschrijving Eglon Bijbelverzen Jozua 10:3, Jozua 10:5, Jozua 10:23, Jozua 10:34, Jozua 10:36, Jozua 10:37, Jozua...

Eglaïm

Twee kalveren – twee vijvers – druppels van de zee Plaatsnaam Strongnummer: H97 Omschrijving Eglaïm Op de uiterste grens van Moab, vlakbij de plaats waar de Jordaan de Dode Zee binnengaat. Bijbelverzen...

Egla

Vaars – kar – ronde Eigennaam ♀ Strongnummer: H5698 Omschrijving Egla Eén van Davids vrouwen, en moeder van Jíthream Bijbelverzen 2 Samuël 3:5, 1 Kronieken 3:3

Een zeker man

Een zeker man – Jan GutmanCoverontwerp: Jan Gutman © 2023, Jan Gutman Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm...