Beth-San

Plaatsnaam Betekenis: Huis van rust – huis van ivoor Bijbelverzen: (1 Samuël 31:10) En zij leiden zijn wapenen in het huis van Astharôth; en zijn lichaam hechtten zij aan den muur te...

Bethsáïda

Plaatsnaam Betekenis: Huis van vis – huis van proviand – huis van barmhartigheid Vissersplaats aan de noordzijde van het meer van Galilea, woonplaats van de discipelen Andreas, Petrus en Filippus. In de...

Beth-Rechob

Plaatsnaam Betekenis: Plaats van de kamer – huis van de straat Een plaats in de buurt van het dal met de stad Laïs later veranderde de naam in Dan Bijbelverzen: (Richteren 18:28)...

Beth-Rafa

Eigennaam ♂ Betekenis: Huis van genezing – huis van gezondheid Een naam die voorkomt in de stamboom van Juda, als de zoon van Eston. Bijbelverzen: (1 Kronieken 4:12) Eston nu gewon Beth-Rafa,...

Beth-Peor

Plaatsnaam Betekenis: Huis van Peor Een plaats in het oosten van de Jordaan, tegenover Jericho en tien kilometer boven Beth-Haran Bijbelverzen: (Deuteronomium 3:29) Alzo bleven wij in dit dal tegenover Beth-Peor. (Deuteronomium...