Beth-Haëzel

Plaatsnaam Betekenis: huis van standvastigheid Waarschijnlijk gelegen in de laaglanden (Shephelah) of het lage heuvelachtige land van Juda, nabij Zenan (Jozua 15:37). Bijbelverzen: (Micha 1:11) Ga door, gij inwoneres van Safir! met...

Beth-Emek

Plaatsnaam Betekenis: Huis van diepte – Huis van het dal Gelegen op de grens van Asher, ten zuiden van de vallei van Jiftha-El. Bijbelverzen: (Jozua 19:27) En wendt zich tegen den opgang...

Beth-Gamul

Plaatsnaam Betekenis: Huis van de zuigeling – huis van de kameel – Huis van beloning Een stad van Moab Bijbelverzen: (Jeremía 48:23) En over Kirjatháïm, en over Beth-Gamul, en over Beth-Meon,

Beth-Gader

Plaatsnaam Betekenis: Het huis Gadar – Ommuurde woning Bijbelverzen: (1 Kronieken 2:51) Salma, de vader der Bethlehemieten; Haref, de vader van Beth-Gader.

Beth-Fagé

Plaatsnaam Betekenis: ≈ Huis van vroege vijgen De plaats waarheen Christus, op de weg van Jericho naar Jeruzalem, Zijn discipelen, om een ezel te halen, naar toe stuurde. De plaats moet dicht...

Bethesda

Naam van een Badhuis Betekenis: Huis van genade – huis van barmhartigheid De Hebreeuwse naam van een zwembad of badhuis met vijf zalen, dicht bij de schaapspoort of ‘markt’ in Jeruzalem. Bijbelverzen:...