Creative Commons

Alle afbeeldingen, audio-bestanden, video-bestanden en teksten op bijbelshandboek.nl vallen onder een

CREATIVE COMMONS BY-NC-ND LICENTIE

Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie en geen vervanging van de volledige licentie.

Je bent vrij om:

het werk te delen – te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de volgende licentievoorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden:

Naamsvermelding  – De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

NietCommercieel  – Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

GeenAfgeleideWerken – Als je het werk hebt geremixt, veranderd of op het werk hebt voortgebouwd, mag je het veranderde materiaal niet verspreiden.

Geen aanvullende restricties – Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Link naar de volledige licentie