Drusilla

G1409 – Δρούσιλλα (Drousilla) Eigennaam ♀ Betekenis:Bevochtigt door de dauw – met dauw bedekt Omschrijving De derde vrouw van de Felix. Zij was de jongste dochter van Herodes Agrippa I. Bijbelverzen nt5-24:24...

Dôr

H1756דּוֹר dôrדֹּאר dô’r Plaatsnaam Betekenis:Woning – bewoning – generatie Omschrijving Een oude koninklijke stad van de Kanaänieten. Bijbelverzen ot6-12:23 Jozua 12:23 , ot6-17:11 Jozua 17:11 , ot7-1:27 Richteren 1:27 , ot11-4:11 1 Koningen...

Dofka

H1850 – דָּפְקָה (dophqâh) Plaatsnaam Betekenis:Veedrijven – drijver Omschrijving Een woestijnkamp van de Israëlieten, de eerste na het verlaten van de woestijn Sin. Bijbelverzen ot4-33:12 Numeri 33:12 , ot4-33:13 Numeri 33:13 .

Doëg

H1673דֹּאֵג dô’êgדּוֹאֵג dô’êg Eigennaam ♂ Betekenis:Angstig – bezorgd – bang Omschrijving Een Edomiet die het hoofd van Sauls herders was. Bijbelverzen ot9-21:7 1 Samuël 21:7 , ot9-22:9 1 Samuël 22:9 , ot9-22:18 1...

Dodo

H1734 – דּוֹדוֹ (dôdô) Eigennaam ♂ Betekenis:Liefdevol – liefhebbend Omschrijving Bijbelverzen ot7-10:1 Richteren 10:1 , ot10-23:9 2 Samuël 23:9 , ot10-23:24 2 Samuël 23:24 , ot13-11:12 1 Kronieken 11:12 , ot13-11:26 1...