Halhul

Plaatsnaam Betekenis: Beven, verdriet, siddering Een stad van Juda. Het is ook nu nog een groot dorp 6,5 km ten noorden van Hebron. Bijbelverzen: (Jozua 15:58) Halhul, Beth-Zur, en Gedor,

Halah

Plaatsnaam Betekenis: Onbekend Een stad of district aan de rivier de Gozan, waarnaar onder andere de gevangenen van Israël door de Assyrische koningen werden overgebracht Bijbelverzen: (2 Koningen 17:6) In het negende...

Hakúfa

Eigennaam ♂ Betekenis: Een gesproken gebod – aansporing – onderworpen Een familienaam van een familie die met Zerubbábel uit Babylon terugkeerden Bijbelverzen: (Ezra 2:51) De kinderen van Bakbuk, de kinderen van Hakúfa,...

Hachmóni

Eigennaam ♂ Betekenis: Wijs – verstandig De vader van een krijgsheld van David De vader van Jehíël Bijbelverzen: (1 Kronieken 11:11) Dezen nu zijn van het getal der helden, die David had:...

Hachíla

Naam van een heuvel Betekenis: ≈ Duister – donker van kleur Een heuvel in de woestijn van Juda, geassocieerd met de omzwervingen van David. Bijbelverzen: (1 Samuël 23:19) Toen togen de Zifieten...

Hachálja

Eigennaam ♂ Betekenis: ≈ Hij die wacht op de Heer – die de Here verlicht De vader van Nehemía Bijbelverzen: (Nehémia 1:1) De geschiedenissen van Nehemía, zoon van Hachálja. En het geschiedde...