Beth-Haran

Plaatsnaam Betekenis: Huis van de bergbewoner Bijbelverzen: (Numeri 32:36) En Beth-Nimra, en Beth-Haran, vaste steden en schaapskooien.

Beth-Háram

Plaatsnaam Betekenis: Huis van de hoogte Een stad van Gad ten Oosten van van Jordanië. Eeuwen later Libias of Livias genoemd, naar de vrouw van keizer Augustus, Livia. Bijbelverzen: (Jozua 13:27) En...

Beth-Hammerchabôth

Plaatsnaam Betekenis: Huis van de koetsiers – huis van de wagens Een stad van Simeon, in het uiterste zuidoosten van Juda. De stad had depots of stations van strijdwagens die vereist waren...

Beth-Chérem

Plaatsnaam Betekenis: Huis van de wijngaard Ten Zuiden van Jeruzalem, nabij Thekóa. De heerser van de regio rond Beth-Chérem hielp Nehemia bij de herbouw van de muur van Jeruzalem. Bijbelverzen: (Nehémia 3:14)...

Beth-Jesimôth

Plaatsnaam Betekenis: Verlaten huis Bijbelverzen: (Numeri 33:49) En zij legerden zich aan de Jordaan van Beth-Jesimôth, tot aan Abel-Sittim, in de vlakke velden der Moabieten. (Jozua 12:3) En [over] het vlakke veld...