Disclaimer

bijbelshandboek.nl en de subdomeinen, bijbelvers.net zijn eigendom van Stichting de Gezonde Overtuiging

Deze disclaimer geldt voor bijbelshandboek.nl ,

Op deze pagina vindt u de disclaimer van bijbelshandboek.nl en de subdomeinen, bijbelvers.net zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting De Gezonde Overtuiging. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Alle audio-bestanden, video-bestanden, afbeeldingen en teksten van Stichting de Gezonde Overtuiging, Visvliet vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie

Geen garantie op juistheid

Stichting De Gezonde Overtuiging streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting De Gezonde Overtuiging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van bijbelshandboek.nl op deze pagina.