Bijbelse woorden

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

 • LXX – Septuaginta (=70), Griekse vertaling van de joodse bijbel
 • aram. – Aramees
 • Gr. – Grieks
 • Hebr. – Hebreeuws
 • Lat. – Latijn
 • NBG – bijbelvertaling 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap
 • n.t – nieuwe testament
 • o.t. – oude testament
 • SV – statenvertaling 1637
 • targ. – targoem, Aramese vertaling
 • vgl. – vergelijk
 • v – en volgend vers
 • vv – en volgende verzen