Bijbelse woorden


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


 • LXX – Septuaginta (=70), Griekse vertaling van de joodse bijbel
 • aram. – Aramees
 • Gr. – Grieks
 • Hebr. – Hebreeuws
 • Lat. – Latijn
 • SV – statenvertaling
 • HSV – herziene statenvertaling
 • NB – Naardense bijbelvertaling
 • NBG – bijbelvertaling 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap
 • n.t – nieuwe testament
 • o.t. – oude testament
 • targ. – targoem, Aramese vertaling
 • vgl. – vergelijk
 • ev. – en verder

Bronvermelding

Naslagwerken

 • A new and concise bible dictionary – George Morrish – 1897
 • Bijbels woordenboek – Dr. L.A. Snijders – 1984
 • De namen in de bijbel – Betekenis & Concordantie – Everread Uitgevers – 2001
 • Josephus: The Complete Works – Josephus, Flavius
 • Hitchcock’s Bible Names Dictionary – Hitchcock, Roswell Dwight – 1887
 • The International Standard Bible Encyclopaedia – James Orr – 1915

Symboliek

Omdat symboliek en typologie een onderwerp van veel discussie is en omdat er verschillen van mening zijn over de betekenis van typen, leek het ons het beste om het materiaal in drie groepen te verdelen.

1. De passages gemarkeerd met de letter (a) zijn zuivere typen, duidelijk omschreven als zodanig en als zodanig in de Schrift genoemd. Er is geen twijfel over hen.

2. De passages gemarkeerd met de letter (b) lijken typen vanwege hun gebruik en vanwege de evidente betekenis die ze overbrengen.

3. De passages gemarkeerd met de letter (c) zijn passages waarbij het de vraag is of ze types zijn. De beschrijvingen die worden gegeven, worden alleen aangeboden als suggesties voor lessen die kunnen worden geleerd. Wij claimen geen enkele superieure kennis wat betreft hun betekenis en anderen kunnen natuurlijk hun eigen gedachten over hen hebben.