Bildad

Eigennaam ♂ Betekenis: Zoon van de strijd – zoon van twist De tweede van Jobs drie vrienden. Hij wordt “de Suhiet” genoemd, wat zowel zijn familie als land weergeeft. Bijbelverzen: (Job 2:11)...

Bíkeat-Áven

Plaatsnaam Betekenis: IJdelheid – niets – nietigheid Een vlakte, vallei in Syrië Bijbelverzen: (Amos 1:5) En Ik zal den grendel van Damaskus verbreken, en zal uitroeien den inwoner van Bíkeat-Áven, en dien,...

Bigvai

Eigennaam ♂ Betekenis: ≈ In mijn lichaam – gelukkige Het hoofd van een van de families die met Zerubbábel uit Babylon terugkeerde, met een groot aantal van zijn volgelingen. Een van mannen...

Bigthan

Eigennaam ♂ Betekenis: In de wijnpers – gever van vlees Een van de eunuchen die de wacht hielden bij de deur in het hof van Ahasvéros. Met Theres spande hij samen tegen...

Biztha

Eigennaam ♂ Betekenis: In de wijnpers – gever van vlees Een eunuch van Ahasveros Bijbelverzen: (Esther 1:10) Op den zevenden dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide hij...