Habazzinja

Eigennaam ♂ Betekenis: ≈ God bedekt met een schild – Gods licht Het hoofd van één van de families van de Rekabieten. Bijbelverzen: (Jeremía 35:3) Toen nam ik Jaäzánja, den zoon van...

Cesaréa

Plaatsnaam Betekenis: Stad van Caesar Cesaréa aan zee, ten zuiden van de Karmel, gebouwd door Herodes de Grote. De stad wordt in Handelingen vijftien keer genoemd, o.a. in verband met het verhoor...

Chefíra

Plaatsnaam Betekenis: Kleine leeuwin Een van de vier Hevitische steden die vrede sloten met de Hebreeën Bijbelverzen: (Jozua 9:17) Want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij ten derden dage aan...

Cefíra

Eigennaam ♂ Betekenis: Kleine leeuwin Bijbelverzen: (Ezra 2:25) De kinderen van Kirjath-Arim, Cefíra en Beërôth, zevenhonderd drie en veertig. (Nehémia 7:29) De mannen van Kirjath-Jeárim, Cefíra en Beërôth, zevenhonderd drie en veertig;

Céfas

Eigennaam ♂ Betekenis: Rots – steen Een Syrische achternaam die door Christus aan Simon is gegeven. De Grieken vertaalden het met Petros, en in het Latijn is het Petrus. Bijbelverzen: Johannes 1:42...

Cársena

Eigennaam ♂ Betekenis: Illuster – een lam – slapend De eerste genoemd van de “zeven prinsen van Perzië en Meden” onder Ahasvéros Bijbelverzen: (Esther 1:14) De naasten nu bij hem waren Cársena,...