Elía

Zijn God is de Heer Eigennaam ♂ Strongnummer: H452 & G2243 Omschrijving Elía Elía is de naam van: Bijbelverzen 1 Koningen 17:1, 1 Koningen 17:13, 1 Koningen 17:15, 1 Koningen 17:16, 1...

Eli

Verhoogd – beklimming Eigennaam ♂ Strongnummer: H5941 & G2242 Omschrijving Eli Eli was Bijbelverzen 1 Samuël 1:3, 1 Samuël 1:9, 1 Samuël 1:12, 1 Samuël 1:13, 1 Samuël 1:14, 1 Samuël 1:17,...

Elef

De os – duizend Plaatsnaam Strongnummer: H507 Omschrijving Elef Elef is de naam van een plaats van en in het grondgebied van de stam Benjamin, niet ver van Jeruzalem. Bijbelverzen Jozua 18:28

Eldad

God heeft liefgehad Eigennaam ♂ Strongnummer: H419 Omschrijving Eldad Eldad behoorde samen met Medad tot de 70 oudsten, die als helpers van Mozes de Geest ontvingen. Bijbelverzen Numeri 11:26, Numeri 11:27

Eldaä

God heeft geroepen – God roept Eigennaam ♂ Strongnummer: H420 Omschrijving Eldaä Eldaä was de zoon van Midian. Bijbelverzen Genesis 25:4, 1 Kronieken 1:33