Beth-Pelet

Plaatsnaam Betekenis: Vluchtadres – vluchthuis – asiel Een van de uiterste steden van de stam Juda aan de grens van Edom. Bijbelverzen: (Jozua 15:27) En Hazar-Gadda, en Hesmon, en Beth-Pálet, (Nehémia 11:26)...

Beth-Pazzez

Plaatsnaam Betekenis: Huis van de verstrooiing Een stad van de stam Issachar Bijbelverzen: (Jozua 19:21) En Remeth, en En-Gánnim, en En-Hadda, en Beth-Pazzez.

Betónim

Plaatsnaam Betekenis: Pistache-noten – holtes – buiken Een stad tegen de Noordgrens van Gad Bijbelverzen: (Jozua 13:26) En van Hesbon af tot Ramath-Mizpa en Betónim; en van Mahanáïm tot aan de landpale...

Beth-Nimra

Plaatsnaam Betekenis: Huis van zoet water – huis van luipaarden – huis van overvloed Een Gaditische stad ten Oosten van van Jordanië Bijbelverzen: (Numeri 32:36) En Beth-Nimra, en Beth-Haran, vaste steden en...

Beth-Meon

Plaatsnaam Betekenis: Huis ter bewoning Zie: Baäl-Meon Bijbelverzen: (Jeremía 48:23) En over Kirjatháïm, en over Beth-Gamul, en over Beth-Meon,