De wedergeboorte 1

In de bijbel worden begrippen en termen gebruikt waarvan uit wordt gegaan dat iedereen weet wat ze betekenen. Toch is dat vaak zeker niet het geval. Wat is nu ‘wedergeboorte’ precies, wat...

Noach

Al generaties lang worden de verhalen uit de kinderbijbel voorgelezen, zowel op school als thuis in het gezin. Door de vaak spannende en boeiende verhalen raken kinderen vertrouwd met de Bijbelse geschiedenissen en wordt het fundament gelegd...

Het Evangelie 3

In de bijbel worden begrippen en termen gebruikt waarvan uit wordt gegaan dat iedereen weet wat ze betekenen. Toch is dat vaak zeker niet het geval. Wat is nu ‘wedergeboorte’ precies, wat...

Hamul

Eigennaam ♂ Betekenis: Medelijden – gespaard Een zoon van Perez en kleinzoon van Juda Bijbelverzen: (Genesis 46:12) En de zonen van Juda: Er, en Onan, en Sela, en Perez, en Zerah. Doch...

Hamram

Eigennaam ♂ Betekenis: Gegist – gerezen De zoon van Dison Bijbelverzen: (1 Kronieken 1:41) De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran, en...

Hammúël

Eigennaam ♂ Betekenis: Hitte van God – toorn van God Een zoon van Misma, een Simeoniet, uit de familie van Saul Bijbelverzen: (1 Kronieken 4:26) De kinderen van Misma waren [dezen]: Hammúël...