Egypte


Twee grenzen – grensgebieden

Naam van een land
Strongnummer: H4714 (meervoud van H4693) en G125

Omschrijving Egypte

Egypte is het land van de Nijl en de piramides. Het oudste koninkrijk waarvan we enig verslag hebben, neemt een plaats van grote betekenis in de Bijbel in. Egypte is het land waar aartsvaders toevlucht zoeken in tijden van hongersnood. Wanneer hun nakomelingen in het land in slavendienst geraken, worden ze door God, via Mozes, uit het diensthuis uitgeleid. Deze verrassende en oorspronkelijke bevrijding wordt in het paasfeest jaarlijks gevierd. De tien geboden beginnen met de uitspraak: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte geleid heb’ (Exodus 20:1). De Messias wordt na de vlucht naar Egypte, uit dat land geroepen.

Bijbelverzen

Genesis 12:10, Genesis 12:11, Genesis 12:14, Genesis 13:1, Genesis 15:18, Genesis 25:18, Genesis 26:2, Genesis 37:25, Genesis 37:28, Genesis 37:36, Genesis 39:1, Genesis 40:1, Genesis 40:5, Genesis 41:8, Genesis 41:29, Genesis 41:30, Genesis 41:33, Genesis 41:34, Genesis 41:45, Genesis 41:46, Genesis 41:53, Genesis 41:57, Genesis 42:1, Genesis 42:2, Genesis 42:3, Genesis 43:2, Genesis 43:15, Genesis 45:4, Genesis 45:8, Genesis 45:13, Genesis 45:23, Genesis 45:25, Genesis 46:3, Genesis 46:4, Genesis 46:6, Genesis 46:7, Genesis 46:8, Genesis 46:26, Genesis 46:27, Genesis 47:13, Genesis 47:20, Genesis 47:21, Genesis 47:26, Genesis 47:27, Genesis 47:28, Genesis 47:29, Genesis 47:30, Genesis 48:5, Genesis 50:7, Genesis 50:14, Genesis 50:22, Genesis 50:26, Éxodus 1:1, Éxodus 1:5, Éxodus 1:8, Éxodus 1:15, Éxodus 1:17, Éxodus 1:18, Éxodus 2:23, Éxodus 3:7, Éxodus 3:10, Éxodus 3:11, Éxodus 3:12, Éxodus 3:16, Éxodus 3:17, Éxodus 3:18, Éxodus 3:19, Éxodus 3:20, Éxodus 3:22, Éxodus 4:18, Éxodus 4:19, Éxodus 4:21, Éxodus 5:4, Éxodus 5:12, Éxodus 6:11, Éxodus 6:13, Éxodus 6:27, Éxodus 6:29, Éxodus 7:4, Éxodus 7:5, Éxodus 8:6, Éxodus 9:18, Éxodus 10:2, Éxodus 10:7, Éxodus 10:19, Éxodus 11:1, Éxodus 11:4, Éxodus 12:27, Éxodus 12:30, Éxodus 12:39, Éxodus 12:40, Éxodus 13:3, Éxodus 13:8, Éxodus 13:9, Éxodus 13:14, Éxodus 13:16, Éxodus 13:17, Éxodus 14:5, Éxodus 14:7, Éxodus 14:8, Éxodus 14:11, Éxodus 14:12, Éxodus 17:3, Éxodus 18:1, Éxodus 23:15, Éxodus 34:18, Numeri 11:5, Numeri 11:18, Numeri 11:20, Numeri 13:22, Numeri 14:3, Numeri 14:4, Numeri 14:22, Numeri 20:5, Numeri 20:15, Numeri 20:16, Numeri 21:5, Numeri 22:5, Numeri 22:11, Numeri 23:22, Numeri 24:8, Numeri 26:59, Numeri 32:11, Numeri 34:5, Deuteronomium 1:30, Deuteronomium 4:20, Deuteronomium 4:34, Deuteronomium 4:37, Deuteronomium 4:45, Deuteronomium 4:46, Deuteronomium 6:21, Deuteronomium 6:22, Deuteronomium 7:8, Deuteronomium 9:12, Deuteronomium 9:26, Deuteronomium 10:22, Deuteronomium 11:3, Deuteronomium 16:6, Deuteronomium 16:12, Deuteronomium 17:16, Deuteronomium 23:4, Deuteronomium 24:9, Deuteronomium 24:18, Deuteronomium 25:17, Deuteronomium 26:5, Deuteronomium 26:8, Deuteronomium 28:27, Deuteronomium 28:60, Deuteronomium 28:68, Jozua 2:10, Jozua 5:4, Jozua 5:5, Jozua 5:6, Jozua 5:9, Jozua 9:9, Jozua 13:3, Jozua 15:4, Jozua 15:47, Jozua 24:4, Jozua 24:5, Jozua 24:6, Jozua 24:7, Jozua 24:14, Jozua 24:17, Jozua 24:32, Richteren 2:1, Richteren 6:8, Richteren 6:13, Richteren 11:13, Richteren 11:16, 1 Samuël 2:27, 1 Samuël 8:8, 1 Samuël 10:18, 1 Samuël 12:8, 1 Samuël 15:2, 1 Samuël 15:6, 1 Samuël 15:7, 2 Samuël 7:6, 2 Samuël 7:23, 1 Koningen 3:1, 1 Koningen 4:21, 1 Koningen 6:1, 1 Koningen 8:53, 1 Koningen 8:65, 1 Koningen 9:16, 1 Koningen 10:28, 1 Koningen 10:29, 1 Koningen 11:17, 1 Koningen 11:18, 1 Koningen 11:21, 1 Koningen 11:40, 1 Koningen 12:2, 1 Koningen 14:25, 2 Koningen 17:4, 2 Koningen 17:7, 2 Koningen 18:21, 2 Koningen 18:24, 2 Koningen 21:15, 2 Koningen 23:29, 2 Koningen 23:34, 2 Koningen 24:7, 2 Koningen 25:26, 1 Kronieken 17:21, 2 Kronieken 1:16, 2 Kronieken 1:17, 2 Kronieken 5:10, 2 Kronieken 7:8, 2 Kronieken 9:26, 2 Kronieken 9:28, 2 Kronieken 10:2, 2 Kronieken 12:2, 2 Kronieken 12:3, 2 Kronieken 12:9, 2 Kronieken 26:8, 2 Kronieken 35:20, 2 Kronieken 36:3, 2 Kronieken 36:4, Nehémia 9:9, Nehémia 9:18, Psalmen 68:31, Psalmen 78:43, Psalmen 78:51, Psalmen 80:8, Psalmen 81:10, Psalmen 105:23, Psalmen 105:38, Psalmen 106:7, Psalmen 106:21, Psalmen 114:1, Psalmen 135:8, Psalmen 135:9, Spreuken 7:16, Jesaja 7:18, Jesaja 11:11, Jesaja 11:15, Jesaja 19:1, Jesaja 19:12, Jesaja 19:13, Jesaja 19:14, Jesaja 19:23, Jesaja 20:3, Jesaja 23:5, Jesaja 27:12, Jesaja 27:13, Jesaja 30:2, Jesaja 30:3, Jesaja 30:7, Jesaja 31:1, Jesaja 36:6, Jesaja 36:9, Jesaja 43:3, Jesaja 52:4, Jeremía 2:18, Jeremía 2:36, Jeremía 9:26, Jeremía 25:19, Jeremía 26:21, Jeremía 26:22, Jeremía 26:23, Jeremía 37:5, Jeremía 37:7, Jeremía 41:17, Jeremía 42:15, Jeremía 42:16, Jeremía 42:17, Jeremía 42:18, Jeremía 42:19, Jeremía 43:2, Jeremía 43:12, Jeremía 43:13, Jeremía 44:8, Jeremía 44:30, Jeremía 46:2, Jeremía 46:8, Jeremía 46:11, Jeremía 46:14, Jeremía 46:17, Jeremía 46:19, Jeremía 46:20, Jeremía 46:24, Jeremía 46:25, Ezechiël 16:26, Ezechiël 17:15, Ezechiël 20:7, Ezechiël 20:8, Ezechiël 23:3, Ezechiël 23:8, Ezechiël 23:19, Ezechiël 23:21, Ezechiël 23:27, Ezechiël 27:7, Ezechiël 29:2, Ezechiël 29:3, Ezechiël 29:6, Ezechiël 30:4, Ezechiël 30:6, Ezechiël 30:8, Ezechiël 30:9, Ezechiël 30:10, Ezechiël 30:11, Ezechiël 30:15, Ezechiël 30:16, Ezechiël 30:18, Ezechiël 30:19, Ezechiël 30:21, Ezechiël 30:22, Ezechiël 31:2, Ezechiël 32:2, Ezechiël 32:12, Ezechiël 32:16, Ezechiël 32:18, Daniël 11:8, Daniël 11:42, Daniël 11:43, Hoséa 7:11, Hoséa 8:13, Hoséa 9:3, Hoséa 9:6, Hoséa 11:1, Hoséa 11:11, Hoséa 12:1, Hoséa 12:13, Joël 3:19, Amos 4:10, Amos 8:8, Amos 9:5, Nahum 3:9, Haggaï 2:5, Zacharia 10:11, Matthéüs 2:13, Matthéüs 2:14, Matthéüs 2:15, Matthéüs 2:19, Handelingen 2:10, Handelingen 7:9, Handelingen 7:10, Handelingen 7:11, Handelingen 7:12, Handelingen 7:15, Handelingen 7:17, Handelingen 7:34, Handelingen 7:36, Handelingen 7:39, Handelingen 7:40, Handelingen 13:17, Hebreeën 3:16, Hebreeën 11:26, Hebreeën 11:27, Openbaring 11:8

Deel dit artikel op: