Ekron


Ontworteling – migratie – verscheurd – uitgeroeid

Plaatsnaam
Strongnummer: H6138

Omschrijving Ekron

Ekron is één van de vijf hoofdplaatsen van het land der Filistijnen waar de buitgemaakte ark van God werd bewaard. In de plaats werd Baal-Zebub vereerd.

Bijbelverzen

Jozua 13:3, Jozua 15:11, Jozua 15:45, Jozua 15:46, Jozua 19:43, Richteren 1:18, 1 Samuël 5:10, 1 Samuël 6:16, 1 Samuël 6:17, 1 Samuël 7:14, 1 Samuël 17:52, 2 Koningen 1:2, 2 Koningen 1:3, 2 Koningen 1:6, 2 Koningen 1:16, Jeremía 25:20, Amos 1:8, Zefánja 2:4, Zacharia 9:5, Zacharia 9:7

Deel dit artikel op: