Bijbelse namen beginletter XYZ



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



  Zaanaim → sterke landverhuizingen. Ri.4:11

  Zaanan → rijk in kudden. Mi.1:11

  Zaanannim → sterke landverhuizingen. Joz.19:33

  Zaavan → grote schudding of beroering.

  Zabad → gegeven (door God); of huwelijksgift.

  Zabbai → goedertierenheid van Jehova. Neh.3:20

  Zabbud → geschonken gift (door God geschonken). Ezr.8:14

  Zabdi → gift van Jehova.

  Zabdiel → gift van God.

  Zabud → geschonken gift (door God geschonken). 1Kon.4:5

  Zacchur → oplettend.

  Zaccur → gedenken.

  Zacharia → = Zacharja, gedacht door Jehova Jehova.

  Zacharias → gedacht door Jehova, of gedachtenis van Jehova.

  Zacheus → zuiver, rechtvaardig

  Zadok → zuiver, rechtvaardig

  Zafnath Paaneah → verlosser der wereld, of uitlegger van verborgen- heden. Gen.41:45

  Zaham → walgelijk. 2Kr.11:19

  Zain → werktuig, wapen.

  Zair → klein, gering. 2Kon.8:21

  Zakkai → zuiver van Jehova (door de Heere gereinigd).

  Zakkur → oplettend.

  Zalaf → breuk, deel.

  Zalmon → lommerrijk.

  Zalmona → lommerrijk, of klein beeld.

  Zalmuna → de schaduw wordt tegengehouden.

  Zamzummieten → stammen, die gerucht maken.

  Zanoah → stinkend.

  Zara → opgang van licht, (oudervreugd).

  Zarchi → opgang van licht, (oudervreugd).

  Zarfath → werkplaats tot zuivering en smelting van metalen.

  Zartana → engte van woonplaats.

  Zatthu → sieraad, schoonheid.

  Zaza → betekenis onbekend. 1Kr.2:33

  Zebadja → gift van Jehova.

  Zebah → offer (aan Moloch gewijd).

  Zebaim → begeerlijkheden, of gazellen. Neh.7:59

  Zebedeüs → overvloedig deel.

  Zebina → gekocht.

  Zeboim → vergadering van troepen soldaten [een militaire stad]; ook hyena’s of dal van slangen 1Sa.13:18

  Zebub → vliegen.

  Zebudda → schenkende een gift.

  Zebul → woning.

  Zebulon → een woning gewenst, bijwoning.

  Zebuloniet → inwoner van Zebulon.

  Zecharja → gedacht door Jehova, of gedachtenis van Jehova.

  Zecher → gedachtenis.

  Zedad → een berg, berghelling.

  Zedekia → gerechtigheid van Jehova.

  Zeeb → wolf.

  Zefanja → verborgen door Jehova [beschermd door Jehova].

  Zefat → wachttoren.

  Zefatha → wachttoren.

  Zefi → uitzicht.

  Zefo → uitzicht.

  Zefon → noorden, of noordenwind.

  Zefonieten → inwoners van Zefon.

  Zela → zijde (plaats aan de zijde of helling van een berg gelegen).

  Zelafead → Eerste breuk of doorbraak [eerstgeborene].

  Zelek → spleet, kloof

  Zelotes → ijveraar, vol ijver.

  Zelzah → schaduw in de hitte der zon.

  Zemaraim → twee afsnijdingen of belemmeringen.

  Zemariet → 1Kr.1:16 fout St.v. zie Tsemariet

  Zemira → lied, gezang [vreugde van ouders]. 1Kr.7:8

  Zenan → plaats van kudden Joz.15:37

  Zenas → gave, geschenk van Zeus. Titus 3:13

  Zer → keisteen, vuursteen.

  Zerah → opgang van licht [oudervreugd]

  Zerahieten → nakomelingen van Zerah.

  Zerahja → opgang van licht van Jehova.

  Zeraja → Jer.36:26 fout St.v. zie Seraja.

  Zered → prachtige bomengroei.

  Zereda → verkoeling.

  Zeredatha → verkoeling.

  Zeres → ster der aanbidding.

  Zereth → glans.

  Zeret-Hassahar → morgenglans [een stad tegenover de opgaande zon gelegen].

  Zeri → de vorm, de gedaante (van zijn ouders). 1Kr.25:3

  Zeror → kleine bundel; of zak.

  Zerua → melaats.

  Zerubbabel → geboren in Babel; of vreemdeling in Babel.

  Zeruja → kloof, of droefenissen

  Zetham → olijf, olijfboom.

  Zethan → olijf, olijfboom.

  Zethar → zeer groot.

  Zia → gebeef, geschok

  Ziba → Plant.

  Zibeon → veelkleurig, geschakeerd.

  Zibia → een gazelle. moeder van koning Joas van Juda.

  Zibja → een gazelle. moeder van koning Joas van Juda.

  Zichri → gedacht door Jehova.

  Ziddim → zijden.

  Zidkia → gerechtigheid van Jehova.

  Zif → geleend.

  Zifa → geleend.

  Zifjon → ernstige verwachting, vurig smachten.

  Zifron → liefelijke geur.

  Ziha → droogte.

  Ziklag → Uitstroming van een fontein.

  Zilla → schaduw.

  Zillethai → schaduw van Jehova [onder ’s Heeren bescherming].

  Zilpa → afdruipsel.

  Zimma → boze raad.

  Zimram → schone gems.

  Zimran → schone gems.

  Zimri → lied van Jehova.

  Zin → lage palmboom.

  Zina → overvloed.

  Zior → kleinheid, zwakheid.

  Zippor → kleine vogel.

  Zippora → Kleine vogel.

  Ziv → 2e maand, glans.

  Ziz → bloem.

  Ziza → overvloed.

  Zoan → laag oord.

  Zoar → Klein, de kleine.

  Zoba → laagte.

  Zoboim → vergadering van troepen soldaten [een militaire stad]; ook hyena’s, of dal van slangen.

  Zofah → kroes.

  Zofai → honingraat van Jehova.

  Zofar → getjilp; of onbeschaamdheid.

  Zofim → wakers.

  Zohar → witheid.

  Zoheleth → slang.

  Zoheth → gewelddadige wegvoering.

  Zora → nest van horenwormen [‘horzelen (plaats van verontrustende mensen).

  Zorieten → inwoners van Zora.

  Zorobabel → geboren in Babel; of vreemdeling in Babel.

  Zuar → zeer klein.

  Zuf → zoet, honing.

  Zur → rots, steen.

  Zuriel → rots van God.

  Zurisaddai → rots van de Almachtige.

  Zuzieten → Een volk genoemd in Gen 14:5verslagen door Kedorlaomer, de koning van Elam.

  Deel dit artikel op: