Bijbelse namen beginletter PABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  Paddan → vlakte. Gen.48:7.

  Paddan-Aram → vlakte van Aram [Syrië].

  Padon → verlossing.

  Paerai → kind van Jehova. 2Sa.23:35.

  Pagiel → gebed van God [antwoord van God].

  Pahath-Moab → landvoogd van Moab.

  Pahi → geblaat, geschreeuw. 1Kr.1:50.

  Pahu → geblaat, geschreeuw. Gen.36:39.

  Palal → rechter. Neh.3:25.

  Palestina → het land der Filistijnen. of [zwervers].

  Pallu → afgezonderd, uitstekend.

  Palmstad → Jericho.

  Palti → verlossing door Jehova.

  Paltiel → verlossing door God.

  Pamfylië → allerlei volksstammen.

  Pannag → lekkernij. Eze.27:17.

  Para → dorp van vaarzen. Joz.18:23.

  Paradijs → lusthof, aangelegde hof.

  Paran → overvloeiende van gebladerte.

  Parbar → verbrijzeld.

  Pardel → luipaard. Op.13:2.

  Parel → Mat.13:26.

  Parhos → een vlo [een verlegen man]. Neh.7:8, 10:14.

  Parmastha → sterkgevuist. Est.9:9.

  Parmenas → duurzaam. Han.6:5.

  Parnach → zeer vlug, zeer behendig. Num.34:25.

  Paros → een vlo [een verlegen man].

  Parsandatha → van edele geboorte. Est.9:7.

  Parthers → inwoners van Parthië. Han.2:9.

  Paruah → bloeiende. 1Kon.4:17.

  Parvaim → vorstelijke of Oosterse streken. 2Kr.3:6.

  Parvarim → de woonstede. 2Kon.23:11.

  Pasach → aan stukken gescheurd. 1Kr.7:33.

  Pascha → voorbijgang.

  Pas-Dammim → grens van Dammim. 1Kr.11:13.

  Pasea → 1Kr.4:12 fout St.v. zie Paseah

  Paseah → lam, geraakt.

  Pashur → edelste, of veiligheid van alle kanten.

  Patara → losgelaten. (negatief). Han.21:1.

  Pathros → zuidelijke streek [Egypte].

  Pathrusieten → inwoners van Pathros.

  Patmos → eiland voor de kust van Klein Azië. Ope.1:9.

  Patrobas → betekenis onbekend. Rom.16:14.

  Paulus → de kleine

  Pe → mond.

  Pedael → verlost door God. Num.34:28.

  Pedaja → verlost of verlossing door Jehova.

  Pedazur → verlossing door kracht (door God).

  Pekach → met open ogen.

  Pekachja → opening door Jehova.

  Pekod → bezoeking, straf.

  Pelaja → vermaard gemaakt door Jehova.

  Pelalja → rechten van Jehova. Neh.11:12.

  Pelatja → verlossing door Jehova.

  Peleg → verdeling.

  Pelet → verlossing, bevrijding.

  Peleth → vlugheid.

  Peloniet → zulk één, van een onbekende plaats.

  Penina → koraal, parel

  Penuel → Gods aangezicht. 1Kon.12:25.

  Peor → opening, naaktheid

  Perazim → breuken, verdelingen. Jes.28:21.

  Peres → uitwerpsel.

  Perez → breuk, scheur.

  Perez-Uza → breuk van Uza.

  Pergamus → hoofdstad van Mysië.

  Perge → stad in Pamfylië.

  Perida → voortreffelijk, uitstekend

  Persis → betekenis onbekend. Rom.16:12.

  Peruda → voortreffelijk, uitstekend

  Perzen → paardrijders, ook redders

  Perziaan → breker.

  Perzie → breken, verdeelde klauwen. ook: lammerengier. (vogel).

  Petahja → vrijgemaakt door Jehova.

  Pethahja → vrijgemaakt door Jehova. Ezr.10:23.

  Pethor → droomuitlegging.

  Pethuel → eenvoudigheid van God [grote eenvoudigheid van geest]. Joël.1:1.

  Petra → rots, gebergte. Mat.16:18.

  Petrus → steen, rotssteen.

  Peullethai → beloning van Jehova. 1Kr.26:5.

  Pibeseth → deel van de echtgenoot [Isis]; of deel van de schande. Eze.30:17.

  Pichol → aller mond, [volkomen redenaar].

  Pi-hachiroth → mand van spelonken; of Egyptisch: een plaat waar het gras of het gezaaide groeit.

  Pilatus → met een werpspies gewapend.

  Pildas → lamp van vuur. Gen.22:22.

  Pilha → slavernij, dienstbaarheid. Neh.10:24.

  Piltai → verlossing door Jehova. Neh.12:17.

  Pinechas → koperen mond.

  Pinkster → de vijftigste (dag).

  Pinon → afgetrokkenheid, verstrooiing van gedachten.

  Pir-Am → als een wilde ezel. Joz.10:3.

  Pirhathon → rechtvaardige vergelding. Ri.12:15.

  Pisga → verdeelde rots.

  Pisidië → gewest van rovers.

  Pison → grote verspreiding van wateren. Gen.2:11.

  Pispa → verspreiding. 1Kr.7:38.

  Pithon → grote verbreding.

  Pitom → omsloten, omtuinde plaats. Ex.1:11.

  Plethi → hij liet vallen.

  Pniël → aangezicht van God.

  Pnuel → aangezicht van God

  Pochereth → van Zebáïm, het ophouden [vangen] van gazellen. Neh.- 7:59.

  Pochereth-Hazebaim → het ophouden [vangen] van gazellen. Ezr.2:57.

  Pollux → Kastor en Pollux. sterrebeeld tweelingen. (gemini) Han.- 28:11

  Pontius → zie Pilatus.

  Pontus → de zee (landschap aan de zee).

  Poratha → sieraad, versiersel. Est.9:8.

  Porcius → varken. Han.24:27.

  Potifar → priester van de stier [Apis].

  Potifera → priester van de zon [Osiris].

  Priscilla → oudachtig.

  Priska → oudachtig. 2Tim.4:19.

  Prochorus → voordanser. Han.6:5.

  Ptolemais → stad, genoemd naar Ptolemeús.

  Pua → glansrijk, licht [oudervreugd].

  Publius → hoogste overheidspersoon van Malta.

  Pudens → schaamachtig, bleu

  Pul → tot een olifant behorende.

  Punieten → nakomelingen van Puva. Num.26:23.

  Pur → lot.

  Pura → tak.

  Purim → loten.

  Put → uitbreiding.

  Puteers → nakomelingen van Put.

  Puteoli → putjes, kuiltes. (havenstad aan de baai van Napels). Han.28:13.

  Putiel → door God bedroefd. Ex.6:24.

  Puva → (stamvader der Puvieten, Num.26:23)

  Puwa → glansrijk, licht [oudervreugd]. Gen.46:13.

  Deel dit artikel op: