Bijbelse namen beginletter IABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  Ibchar → die Hij (God) verkiest. 2Sa.5:15

  Idbas → hij zal aangenaam zijn als koning. 1Kr.4:3

  Iddo → grote beroering of ramp; tijd van Hem (God), tijdig.

  Idumea → rood. Mar.3:8

  Ijim → puinhopen. Joz.15:29

  Ijon → grote hoop.

  Ikabod → onroemrijk, de eer is weggegaan.

  Ikes → fout St.v. 2Sa.23:26. snood, bedrieglijk.

  Ikkes → snood, bedrieglijk.

  Ilai → zeer hoog, de hoogste. 1Kr.11:29

  Illyrikum → Rom.15:19

  Immanuël → God met ons.

  Immer → Hij (de Heere) beloofde.

  Imna → voorspoed. Nu.26:44

  Imri → belofte des Heeren.

  Indie → lof.

  Ir → stad, stedeling.

  Ira → waakzaam.

  Iram → behorende tot een stad.

  Iri → mijn stad. 1Kr.7:7

  Ir-nahas → slangenstad. 1Kr.4:12

  Ir-Semes → zonnestad (waar de zon werd aangebeden. Joz.19:41

  Iru → zijn stad.

  Isai|Isaï → Jehova is

  Isbah → hij zal prijzen (nl. God). 1Kr.4:17

  Isbak → hij zal prijzen. 1Kr.1:32

  Isbi Benob → zijn zetel is in de hoge plaats. 2Sa.21:16

  Isboseth → man van schaamte [beschaamd, bedeesd].

  Isei → verlossing.

  Ishod → man van schoonheid, man van glans. 1Kr.7:18

  Iskarioth → uit Kárioth, een stad in Juda.

  Isma → woestheid [onvoorspoedig]. 1Kr.4:3

  Ismaël → hij zal God horen, of hij zal van God gehoord (verhoord) worden.

  Israël → hij zal vorst zijn met God, of worstelaar met God.

  Issaschar → hij is loon, of hij brengt loon.

  Ithai → nabijheid van Jehova.

  Ithamar → palmenland, palmeneiland; of hij is bitter.

  Ithiel → God is met mij.

  Ithran → Gen.36:26 fout St.v. Zie Jithran

  Iturea → bergachtig. Luk.3:1

  Ivva → vernield, verdelgd.

  Izaäk → gelach, lachen.

  Izak → gelach. lachen.

  Izebel → zonder samenwoning reine, onbevlekte, onaangeraakt

  Izhar → fout St.v. Izhar Jizhar. gezalfd, olie

  Deel dit artikel op: