Bijbelse namen beginletter NABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  Naama → vrouwel., schoon

  Naäman → mannel., schoonheid

  Naara → meisje, dienstmeisje.

  Naaran → meisje, dienstmeisje. 1Kr.7:28

  Naari → kind van Jehova. 1Kr.11:37

  Nabal → dwaas. (I Sam 25:25) -want zoals zijn naam is, is hij- na zijn overlijden trouwt zijn vrouw Abigaïl met David.

  Naboth → vruchten, voortbrengsel [overvloed].

  Nachbi → verborgen (door de Heere). Num.13:14

  Nachons → geworpen, gesmeten. 2Sa.6:6

  Nachor → smekende, hard ademende, snurker

  Nachrai → snurker (door de neus),snuiven van toorn. 1Kr.11:39

  Nadab → vrijwilliger [gewillig], God is mild.

  Naema → vrouwelijk, schoon

  Nafath-Dor → juk, span Joz.12:23

  Nafis → grote rijkdom, weelde, een van de zonen van Ismaël Gen 25:15.

  Nafoth-Dor → juk, span Joz.11:2

  Nafthali → mijn worsteling, mijn twist, ik heb strijd gevoerd.

  Naftuchieten → een Egyptisch volk aan de middellandse Zee; opening landtong bespoeld door de zee.

  Naggai → glans, heerlijkheid. Luk.3:25

  Nahalal → drenkplaats (waar de schapen worden uitgeleid).

  Nahaliel → stromen van God [gezegende stromen].

  Nahalol → drenkplaats (waar de schapen worden uitgeleid). Ri.1:30

  Naham → vertroosting (voor zijn ouders). 1Kr.4:19

  Nahamani → bekeerling. Neh.7:7

  Naharai → snurker (door de neus). 2Sa.23:37

  Naharoth → meisje, dienstmeisje. Joz.16:7

  Nahas → slang.

  Nahasson → tovenaar.

  Nahath → nederlating, nederzetting

  Nahesson → kleine slang.

  Naho → de rust inleiden of gaan. 1Kr.8:2

  Nahor → smekende, hard ademende

  Nahrai → snurker (door de neus),snuiven van toorn. 1Kr.11:39

  Nahum → vertroosting, trooster. Nah.11:1

  Naïn → schone velden. Luk.7:11

  Najoth → woningen.

  Naomi → lieflijk, schoon (vrouwelijk)

  Narcissus → verdovend, om zijn bedwelmende geur. Rom.- 16:11

  Nardus → een welriekende grassoort.

  Nathan → gegeven door Jahweh.

  Nathánaël → gegeven door, of gave van God.

  Nathaneel → gegeven door, of gave van God. 2Kr.17:7

  Nathan-Melech → geplaatst, gesteld door de koning konings. 2Kon.23:11

  Naum → vertroosting, trooster. Luk.3:25

  Nazarenen → geheiligden, afgezonderden. Han.24:5

  Nazarener → inwoner van Nazareth.

  Nazareth → geheiligd, afgezonderd; ook spruit

  Nazireen → geheiligden, afgezonderden.

  Nazireër → geheiligde, afgezonderde.

  Nazireerschap → geheiligd, afgezonderd.

  Nazoreër → geheiligden, afgezonderden, toegewijd.

  Nea → zwerving, afwijking. Joz.19:13

  Neapolis → nieuwe stad. Han.16:11

  Nearja → knecht van Jehova.

  Nebai → vruchtbaar, vrucht van Jehova. Neh.10:19

  Nebajot → hoge plaatsen. Gen25:13, een van de zonen van Ismaël.

  Nebajoth → hoge plaatsen. Gen25:13, een van de zonen van Ismaël.

  Neballat → dwaas (onvroom) in het geheim. Neh.11:34

  Nebat → aanzien, vertoon.

  Nebo → uitlegger, voorspeller; als afgod: Mercurius.

  Nebukadnézar → in het Chaldeeuws: Nebo is de god des vuurs; of Nebo is de vorst der goden; in het Hebr.: gekerm over het oordeel der verdrukking.

  Nebusazban → Rab-Sarîs, aanbidder van Nebo [mercurius] Rab-Saris is geen naam maar een titel: hoofd der gesnedenen. Jer.39:13

  Nebuzaradan → Nebo’s [Mercurius] leider, of heer [de leider Mercurius begunstigd]; of Nebo is de Heere der heerlijkheid.

  Nechelamiet → vet gemaakt, dromer.

  Nechiloth → soort van fluit. Ps.5:1

  Necho → de lamme.

  Nedabja → vrijwillige gift van Jehova. 1Kr.3:18

  Nefeg → scheut, spruit.

  Neftali → Ik heb strijd gevoerd.

  Nefthoah → fout St.v. zie Neftoah.

  Neftoah → opening, of zich openen. ook: losgelaten worden.

  Nefusim → Rijkdom of weelde, Ezr.2:50 Neh 7:52

  Nefussim → zeer grote rijkdommen, weelde.

  Negeb → uitgedroogd

  Neginoth → met snaren bespannen speeltuig.

  Nehemia → vertroosting of hulpe, steun van Jehova.

  Nehiel → geschud, uitgestort door God. Joz.19:27

  Nehim → barmhartig. Neh.7:7

  Nehusta → koper. 2Kon.24:8

  Nehustan → stuk koper, voorwerp van koper. 2Kon.18:4

  Nekoda → voornaam, uitmuntend.

  Nemuel → besnijdenis van God.

  Nemuelieten → de door God besnedenen. Num.26:12

  Ner → lamp, licht

  Nereus → verm. vergriekste naam van Ner: licht, lamp. Rom.16:15

  Nergal → Mars (de planeet en afgod). 2Kon.17:30

  Nergal-Sarezer → Rab-Mag, Mars is de helderheid van het licht; of Nergal is de prins van het vuur. Rab-Mag is geen naam maar titel: overste der magiërs.

  Nergal-Sarezer → Samgar-Nebu, Dit zijn eigenlijk twee namen: Nergal-Sárezer en Samgar-Nebu; zie ook Samgar-Nebu.

  Neri → lamp, licht

  Nerija → lamp van Jehova.

  Nero → kracht, sterkte.

  Nethaneel → gegeven door of gave van God.

  Nethanja → gegeven door of gave van Jehova.

  Nethinim → overgegevenen of toegewijden.

  Netofa → een afdruipsel.

  Neziah → overziener, of victoria!

  Nezib → garnizoen. Joz.15:43

  Nibhaz → heer der duisternis. 2Kon.17:31

  Nibsan → hoge en verheven grond. Joz.15:62

  Nicanor → verzwelger van het volk. Han.6:5

  Nicodémus → overwinning des volks, of onschuldig bloed.

  Nicoláüs → overwinnaar van het volk. Han.6:5

  Niger → zwarte, neger. Han.13:1

  Nikopolis → overwinnende stad, of stad der overwinning.

  Nimra → zuiver water; springend water. Num.32:3

  Nimrim → zuiver water; springend water.

  Nimrod → oproerige.

  Nimsi → uitgekozen, uitgelezen door Jehova.

  Ninevé → woning, verblijf van Ninus.

  Nisan → 1e maand, etymology’s niet gedefinieerd.

  Nisroch → arend, grote arend.

  No → tempel of woning; ook vertaald door ‘deel’.

  Noa → beweging, zwerving.

  Noach → rust, of vertroosting.

  Noadja → ontmoeting van Jehova.

  Nob → hoge plaats, of voorzegging.

  Nobah → blaffende, luide stem.

  Nod → zwerving, ballingschap. Gen.4:16

  Nodab → adel. 1Kr.5:19

  Noe → rust, of vertroosting. Luk.3:36

  Noem → schoon (vrouwelijk)

  Nof → haven van goede mensen, de poort der gezegenden.

  Nofat → rukwind [plaats, waar de wind doorheenblaast]. Num.21:30

  Nogah → blinkende glans.

  Non → vis 1Kr.7:27

  Noömi → lieflijk, zie ook Naömi, zie Ruth 1:2.

  Numeri → telling.

  Nun → vis.

  Nymfas → bruidegom. Kol.4:15

  Deel dit artikel op: