Bijbelse namen beginletter RABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  Raamja → donder van Jehova. Neh.7:7.

  Raamses → zoon van de zon. Ex.1:11.

  Rabba → Grote stad.

  Rabbi → Meester.

  Rabbith → groot, menigte. Joz.19:20.

  Rabboni → mijn meester. Mar.10:51.

  Rabbouni → mijn meester. Joh.20:16.

  Rab-Mag → opperste der magiers of wijzen.

  Rabsake → opperste der bekerdragers [opperschenker].

  Rabsaris → opperste der gesnedenen. 2Kon.18:17.

  Rab-Saris → opperste der gesnedenen. 2Kon.18:17.

  Rachab → Ruim, verwijding.

  Rachal → handel, trafiek. 1Sa.30:29

  Rachel → Ooilam. Vrouw van Jakob (1Sa.30:29 fout St.v. Rachal).

  Raddai → tenonderbrenging. 1Kr.2:14.

  Raema → het gedonder.

  Rafa → Reus.

  Rafael → genezer is God.

  Rafaim → reuzen. 2Sa.23:13.

  Rafidim → stutten, steunsels [rustplaats].

  Rafu → genezen. Num.13:9.

  Ragau → gezel, vriend (van God). Luk.3:35.

  Rahab → Onbeschaamdheid, woestheid.

  Raham → Barmhartig 1Kr.2:44.

  Raka → ijdel, nieteling betekent. (Mat.5:22).

  Rakkath → kust. Joz.19:35.

  Rakkon → uiterste kust. Joz.19:46.

  Ram → hoog, verhoogd.

  Rama → Verhevene, hoge plaats.

  Ramath → verhevene, hoge plaats. Joz.19:8.

  Ramathaim-Zofim → de twee hoge plaatsen, overvloeiende van honing. 1Sa.1:1.

  Ramath-Lechi → een hoge, verheven plaats om te leven. Ri.15:17.

  Ramath-Mispa → de hoge plaats van de wachttoren (om te overzien). Joz.13:26.

  Rameses → zoon van de zon.

  Ramja → geplaatst door Jehova. Ezr.10:25.

  Ramoth → Hoogten, verhevenheden. edelgesteente.

  Raphael → genezer is God.

  Reaja → gezicht van Jehova.

  Reba → de vierde (vierde zoon).

  Rebekka → koord met een strik; of welgevoed, vrouw van Izak.

  Recha → ruim. 1Kr.4:12.

  Rechab → Paardrijder.

  Rechabieten → paardrijders, ruiters. Jer.35:2.

  Rechob → open ruimte [straat, plein].

  Reelaja → het beven voor Jehova. Ezr.2:2.

  Refael → genezen door God. 1Kr.26:7.

  Refah → rijkdom. 1Kr.7:25.

  Refaieten → Afstammelingen van Rafa, reuzen.

  Refaim → meerv. van Rafa, reuzen.

  Refaja → genezen door Jehova.

  Regem → vriend (van God). 1Kr.2:47.

  Regem-Melech → vriend van de koning. Zach.7:2.

  Regium → regio. stad tegenover Messina. (thans Reggio). Han.28:13

  Rehabeam → Verwijd het volk (stel het vrij).

  Rehabja → verwijding door Jehova.

  Rehob → open ruimte [straat, plein].

  Rehoboth → Straten, ruime pleinen (stad met). De Here heeft ons ruimte gemaakt. Gen 26:22.

  Rehu → gezel, vriend (van God).

  Rehuel → vriend van God.

  Rehum → barmhartig.

  Rei → vriend van Jehova. 1Kon.1:8.

  Rekem → geschakeerd, geborduurd.

  Remalia → versierd door Jehova.

  Remeth → plaatsnaam. (hoog boven zijn). Joz.19:21.

  Remfan → Egyptische naam voor de planeet Saturnus Hebr. Kijûn. Han.7:43.

  Resch → hoofd.

  Resef → bliksem. 1Kr.7:25.

  Resen → toom, teugel

  Reuël → Vriend van God. 1Kr.9:8.

  Reuma → verheven, verhoogd. Gen.22:24.

  Rezef → steenbakken.

  Rezin → Welgevallen hebben aan, vriendelijk.

  Rezon → vorst, prins. 1Kon.11:23.

  Rhesa → geen naam, maar titel. vermaak

  Rhode → rozeboom, roos. Han.12:13.

  Rhodus → roos, rozeneiland. Han.21:1.

  Ribai → oordeel van Jehova.

  Ribla → menigte volks.

  Rifath → verpletteraar (van vijanden). Gen.10:3.

  Rimmon → Granaatappel, of zeer hoog.

  Rimmon-Methoar → hij wendt de granaatappel. Joz.19:13.

  Rimmono → zijn granaatappel, of hij is zeer hoog. 1Kr.6:77.

  Rimmon-Perez → de granaatappel van de breuk.

  Rinna → blijde uitroep (van ouders). 1Kr.4:20.

  Rischataim → zie Cuschan Rischataim.

  Rissa → dauw.

  Rithma → brem, jeneverboom.

  Rizja → vermaak, geneugte. 1Kr.7:39.

  Rizpa → Gebakken steen.

  Roboam → verwijd het volk [stel het vrij].

  Rogel → Voet, ook laster.

  Rogelim → voeten, voetganger

  Rohega → heerlijke regen. 1Kr.7:34.

  Romamthi-Ezer → ik heb de hulp opgeheven.

  Rome → Sterkte.

  Ros → hoofd, opperhoofd. Gen.46:21.

  Ruach → adem, levensadem, geest (zie Gen 2:7), adem Gods (de Heilige Geest, zie bijv. Joh 20:22)

  Ruben → Zie uw zoon.

  Rubenieten → afstammelingen van Ruben. 1Kr.11:42.

  Ruchama → zich ontfermd hebbende. Hos.1:12.

  Rufus → Mark.15:21 en Rom.16:13.

  Ruma → hoog. 2Kon.23:36.

  Ruth → Schoonheid.

  Deel dit artikel op: