Eli


Verhoogd – beklimming

Eigennaam ♂
Strongnummer: H5941 & G2242

Omschrijving Eli

Eli was

  1. Een afstammeling van Ithamar, de vierde zoon van Aäron, die het ambt van hogepriester in Silo uitoefende ten tijde van de geboorte van Samuël;
  2. De vader van Jozef, de man van Maria.

Bijbelverzen

1 Samuël 1:3, 1 Samuël 1:9, 1 Samuël 1:12, 1 Samuël 1:13, 1 Samuël 1:14, 1 Samuël 1:17, 1 Samuël 1:25, 1 Samuël 2:11, 1 Samuël 2:12, 1 Samuël 2:20, 1 Samuël 2:22, 1 Samuël 2:27, 1 Samuël 3:1, 1 Samuël 3:2, 1 Samuël 3:5, 1 Samuël 3:6, 1 Samuël 3:8, 1 Samuël 3:9, 1 Samuël 3:12, 1 Samuël 3:14, 1 Samuël 3:15, 1 Samuël 3:16, 1 Samuël 4:4, 1 Samuël 4:11, 1 Samuël 4:13, 1 Samuël 4:14, 1 Samuël 4:15, 1 Samuël 4:16, 1 Samuël 14:3, 1 Koningen 2:27, Lukas 3:23

Deel dit artikel op: