Elía


Zijn God is de Heer

Eigennaam ♂
Strongnummer: H452 & G2243

Omschrijving Elía

Elía is de naam van:

  1. De profeet;
  2. De zoon van Jeróham uit de stam Benjamin;
  3. De zoon van Harim;
  4. De zoon van Elam.

Bijbelverzen

1 Koningen 17:1, 1 Koningen 17:13, 1 Koningen 17:15, 1 Koningen 17:16, 1 Koningen 17:18, 1 Koningen 17:22, 1 Koningen 17:23, 1 Koningen 17:24, 1 Koningen 18:1, 1 Koningen 18:2, 1 Koningen 18:7, 1 Koningen 18:8, 1 Koningen 18:11, 1 Koningen 18:14, 1 Koningen 18:15, 1 Koningen 18:16, 1 Koningen 18:17, 1 Koningen 18:21, 1 Koningen 18:22, 1 Koningen 18:25, 1 Koningen 18:27, 1 Koningen 18:30, 1 Koningen 18:31, 1 Koningen 18:36, 1 Koningen 18:40, 1 Koningen 18:41, 1 Koningen 18:42, 1 Koningen 18:46, 1 Koningen 19:1, 1 Koningen 19:2, 1 Koningen 19:9, 1 Koningen 19:13, 1 Koningen 19:19, 1 Koningen 19:20, 1 Koningen 19:21, 1 Koningen 21:17, 1 Koningen 21:20, 1 Koningen 21:28, 2 Koningen 1:3, 2 Koningen 1:4, 2 Koningen 1:8, 2 Koningen 1:10, 2 Koningen 1:12, 2 Koningen 1:13, 2 Koningen 1:15, 2 Koningen 1:17, 2 Koningen 2:1, 2 Koningen 2:2, 2 Koningen 2:4, 2 Koningen 2:6, 2 Koningen 2:8, 2 Koningen 2:9, 2 Koningen 2:11, 2 Koningen 2:13, 2 Koningen 2:14, 2 Koningen 2:15, 2 Koningen 3:11, 2 Koningen 9:36, 2 Koningen 10:10, 2 Koningen 10:17, 1 Kronieken 8:27, 2 Kronieken 21:12, Ezra 10:21, Ezra 10:26, Maleáchi 4:5, Matthéüs 11:14, Matthéüs 16:14, Matthéüs 17:3, Matthéüs 17:4, Matthéüs 17:10, Matthéüs 17:11, Matthéüs 17:12, Matthéüs 27:47, Matthéüs 27:49, Markus 6:15, Markus 8:28, Markus 9:4, Markus 9:5, Markus 9:11, Markus 9:12, Markus 9:13, Markus 15:35, Markus 15:36, Lukas 1:17, Lukas 4:25, Lukas 4:26, Lukas 9:8, Lukas 9:19, Lukas 9:30, Lukas 9:33, Lukas 9:54, Johannes 1:21, Johannes 1:25, Romeinen 11:2, Jakobus 5:17

Deel dit artikel op: