Christus

G5547 – Χριστός (Christos) Geen eigennaam maar een titel Betekenis:Gezalfde Omschrijving De zalving met zalfolie van koningen, priesters en profeten wijst op de gave van de Heilige Geest, waardoor zij hun ambt...

Chozéba

H3578 – כֹּזְבָא (kôzebâ’) Plaatsnaam Betekenis:Bedrieglijk – liegen Omschrijving Een plaats waarvan de inwoners worden genoemd als de afstammelingen van Sela, de zoon van Juda. Bijbelverzen ot13-4:22 1 Kronieken 4:22

Chórazin

G5523 – Χοραζίν (Chorazin) Plaatsnaam Betekenis:≈ Hier is de verborgenheid – rokende oven Omschrijving Eén van de steden waarin de werken van de Heer werden gedaan, maar alleen genoemd in hun veroordeling...

Chónia

H3659 – כָּנְיָהוּ (konyâhû) Eigennaam ♂ Betekenis:Aangesteld door de Heer Omschrijving Een andere manier van schrijven van de naam van koning Jójakim. Bijbelverzen ot24-22:24 Jeremía 22:24 , ot24-22:28 Jeremía 22:28 , ot24-37:1...

Chonánja

H3562 – כּוֹנַנְיָהוּ (kônanyâhû) Eigennaam ♂ Betekenis:Aangesteld door de Heer Omschrijving Bijbelverzen ot14-31:12 2 Kronieken 31:12 , ot14-31:13 2 Kronieken 31:13 , ot14-35:9 2 Kronieken 35:9 .