Christus


G5547 – Χριστός (Christos)

Geen eigennaam maar een titel

Betekenis:
Gezalfde

Omschrijving

De zalving met zalfolie van koningen, priesters en profeten wijst op de gave van de Heilige Geest, waardoor zij hun ambt kunnen vervullen. In Israël groeide een verwachting van een Redder in de eindtijd, terwijl er ook sprake is van een voorstelling van twee messiassen, een koninklijke en een priesterlijke gestalte, de ordening van Melchizédek . Petrus is de eerste geweest die het geloof van de christelijke gemeente onder woorden bracht, namelijk dat Jezus van Nazareth de beloofde Messias is, de Zoon van de levende God. Jezus zelf heeft zijn volgelingen gewaarschuwd voor hen, die zich als ‘Christus’ zullen opwerpen.

Bijbelverzen

nt1-1:1 Matthéüs 1:1 , nt1-1:16 Matthéüs 1:16 , nt1-1:17 Matthéüs 1:17 , nt1-1:18 Matthéüs 1:18 , nt1-2:4 Matthéüs 2:4 , nt1-11:2 Matthéüs 11:2 , nt1-16:16 Matthéüs 16:16 , nt1-16:20 Matthéüs 16:20 , nt1-22:42 Matthéüs 22:42 , nt1-23:8 Matthéüs 23:8 , nt1-23:10 Matthéüs 23:10 , nt1-24:5 Matthéüs 24:5 , nt1-24:23 Matthéüs 24:23 , nt1-26:63 Matthéüs 26:63 , nt1-26:68 Matthéüs 26:68 , nt1-27:17 Matthéüs 27:17 , nt1-27:22 Matthéüs 27:22 , nt2-1:1 Markus 1:1 , nt2-8:29 Markus 8:29 , nt2-9:41 Markus 9:41 , nt2-12:35 Markus 12:35 , nt2-13:6 Markus 13:6 , nt2-13:21 Markus 13:21 , nt2-14:61 Markus 14:61 , nt2-15:32 Markus 15:32 , nt3-2:11 Lukas 2:11 , nt3-2:26 Lukas 2:26 , nt3-3:15 Lukas 3:15 , nt3-4:41 Lukas 4:41 , nt3-9:20 Lukas 9:20 , nt3-20:41 Lukas 20:41 , nt3-21:8 Lukas 21:8 , nt3-22:67 Lukas 22:67 , nt3-23:2 Lukas 23:2 , nt3-23:35 Lukas 23:35 , nt3-23:39 Lukas 23:39 , nt3-24:26 Lukas 24:26 , nt3-24:46 Lukas 24:46 , nt4-1:17 Johannes 1:17 , nt4-1:20 Johannes 1:20 , nt4-1:25 Johannes 1:25 , nt4-1:41 Johannes 1:41 , nt4-3:28 Johannes 3:28 , nt4-4:25 Johannes 4:25 , nt4-4:29 Johannes 4:29 , nt4-4:42 Johannes 4:42 , nt4-6:69 Johannes 6:69 , nt4-7:26 Johannes 7:26 , nt4-7:27 Johannes 7:27 , nt4-7:31 Johannes 7:31 , nt4-7:41 Johannes 7:41 , nt4-7:42 Johannes 7:42 , nt4-9:22 Johannes 9:22 , nt4-10:24 Johannes 10:24 , nt4-11:27 Johannes 11:27 , nt4-12:34 Johannes 12:34 , nt4-17:3 Johannes 17:3 , nt4-20:31 Johannes 20:31 , nt5-2:30 Handelingen 2:30 , nt5-2:31 Handelingen 2:31 , nt5-2:36 Handelingen 2:36 , nt5-2:38 Handelingen 2:38 , nt5-3:6 Handelingen 3:6 , nt5-3:18 Handelingen 3:18 , nt5-3:20 Handelingen 3:20 , nt5-4:10 Handelingen 4:10 , nt5-5:42 Handelingen 5:42 , nt5-8:5 Handelingen 8:5 , nt5-8:12 Handelingen 8:12 , nt5-8:37 Handelingen 8:37 , nt5-9:20 Handelingen 9:20 , nt5-9:22 Handelingen 9:22 , nt5-9:34 Handelingen 9:34 , nt5-10:36 Handelingen 10:36 , nt5-11:17 Handelingen 11:17 , nt5-13:25 Handelingen 13:25 , nt5-15:11 Handelingen 15:11 , nt5-15:26 Handelingen 15:26 , nt5-16:18 Handelingen 16:18 , nt5-16:31 Handelingen 16:31 , nt5-17:3 Handelingen 17:3 , nt5-18:5 Handelingen 18:5 , nt5-18:28 Handelingen 18:28 , nt5-19:4 Handelingen 19:4 , nt5-20:21 Handelingen 20:21 , nt5-24:24 Handelingen 24:24 , nt5-26:23 Handelingen 26:23 , nt5-28:31 Handelingen 28:31 , nt6-1:1 Romeinen 1:1 , nt6-1:4 Romeinen 1:4 , nt6-1:6 Romeinen 1:6 , nt6-1:7 Romeinen 1:7 , nt6-1:8 Romeinen 1:8 , nt6-1:16 Romeinen 1:16 , nt6-2:16 Romeinen 2:16 , nt6-3:22 Romeinen 3:22 , nt6-3:24 Romeinen 3:24 , nt6-5:1 Romeinen 5:1 , nt6-5:6 Romeinen 5:6 , nt6-5:8 Romeinen 5:8 , nt6-5:11 Romeinen 5:11 , nt6-5:15 Romeinen 5:15 , nt6-5:17 Romeinen 5:17 , nt6-5:21 Romeinen 5:21 , nt6-6:3 Romeinen 6:3 , nt6-6:4 Romeinen 6:4 , nt6-6:8 Romeinen 6:8 , nt6-6:9 Romeinen 6:9 , nt6-6:11 Romeinen 6:11 , nt6-6:23 Romeinen 6:23 , nt6-7:4 Romeinen 7:4 , nt6-7:25 Romeinen 7:25 , nt6-8:1 Romeinen 8:1 , nt6-8:2 Romeinen 8:2 , nt6-8:9 Romeinen 8:9 , nt6-8:10 Romeinen 8:10 , nt6-8:11 Romeinen 8:11 , nt6-8:17 Romeinen 8:17 , nt6-8:34 Romeinen 8:34 , nt6-8:35 Romeinen 8:35 , nt6-8:39 Romeinen 8:39 , nt6-9:1 Romeinen 9:1 , nt6-9:3 Romeinen 9:3 , nt6-9:5 Romeinen 9:5 , nt6-10:4 Romeinen 10:4 , nt6-10:6 Romeinen 10:6 , nt6-10:7 Romeinen 10:7 , nt6-12:5 Romeinen 12:5 , nt6-13:14 Romeinen 13:14 , nt6-14:9 Romeinen 14:9 , nt6-14:10 Romeinen 14:10 , nt6-14:15 Romeinen 14:15 , nt6-14:18 Romeinen 14:18 , nt6-15:3 Romeinen 15:3 , nt6-15:5 Romeinen 15:5 , nt6-15:6 Romeinen 15:6 , nt6-15:7 Romeinen 15:7 , nt6-15:8 Romeinen 15:8 , nt6-15:16 Romeinen 15:16 , nt6-15:17 Romeinen 15:17 , nt6-15:18 Romeinen 15:18 , nt6-15:19 Romeinen 15:19 , nt6-15:20 Romeinen 15:20 , nt6-15:29 Romeinen 15:29 , nt6-15:30 Romeinen 15:30 , nt6-16:3 Romeinen 16:3 , nt6-16:5 Romeinen 16:5 , nt6-16:7 Romeinen 16:7 , nt6-16:9 Romeinen 16:9 , nt6-16:10 Romeinen 16:10 , nt6-16:16 Romeinen 16:16 , nt6-16:18 Romeinen 16:18 , nt6-16:20 Romeinen 16:20 , nt6-16:24 Romeinen 16:24 , nt6-16:25 Romeinen 16:25 , nt6-16:27 Romeinen 16:27 , nt7-1:1 1 Korinthe 1:1 , nt7-1:2 1 Korinthe 1:2 , nt7-1:3 1 Korinthe 1:3 , nt7-1:4 1 Korinthe 1:4 , nt7-1:6 1 Korinthe 1:6 , nt7-1:7 1 Korinthe 1:7 , nt7-1:8 1 Korinthe 1:8 , nt7-1:9 1 Korinthe 1:9 , nt7-1:10 1 Korinthe 1:10 , nt7-1:12 1 Korinthe 1:12 , nt7-1:13 1 Korinthe 1:13 , nt7-1:17 1 Korinthe 1:17 , nt7-1:23 1 Korinthe 1:23 , nt7-1:24 1 Korinthe 1:24 , nt7-1:30 1 Korinthe 1:30 , nt7-2:2 1 Korinthe 2:2 , nt7-2:16 1 Korinthe 2:16 , nt7-3:1 1 Korinthe 3:1 , nt7-3:11 1 Korinthe 3:11 , nt7-3:23 1 Korinthe 3:23 , nt7-4:1 1 Korinthe 4:1 , nt7-4:10 1 Korinthe 4:10 , nt7-4:15 1 Korinthe 4:15 , nt7-4:17 1 Korinthe 4:17 , nt7-5:4 1 Korinthe 5:4 , nt7-5:7 1 Korinthe 5:7 , nt7-6:15 1 Korinthe 6:15 , nt7-7:22 1 Korinthe 7:22 , nt7-8:6 1 Korinthe 8:6 , nt7-8:11 1 Korinthe 8:11 , nt7-8:12 1 Korinthe 8:12 , nt7-9:1 1 Korinthe 9:1 , nt7-9:12 1 Korinthe 9:12 , nt7-9:18 1 Korinthe 9:18 , nt7-9:21 1 Korinthe 9:21 , nt7-10:4 1 Korinthe 10:4 , nt7-10:9 1 Korinthe 10:9 , nt7-10:16 1 Korinthe 10:16 , nt7-11:1 1 Korinthe 11:1 , nt7-11:3 1 Korinthe 11:3 , nt7-12:12 1 Korinthe 12:12 , nt7-12:27 1 Korinthe 12:27 , nt7-15:3 1 Korinthe 15:3 , nt7-15:12 1 Korinthe 15:12 , nt7-15:13 1 Korinthe 15:13 , nt7-15:14 1 Korinthe 15:14 , nt7-15:15 1 Korinthe 15:15 , nt7-15:16 1 Korinthe 15:16 , nt7-15:17 1 Korinthe 15:17 , nt7-15:18 1 Korinthe 15:18 , nt7-15:19 1 Korinthe 15:19 , nt7-15:20 1 Korinthe 15:20 , nt7-15:22 1 Korinthe 15:22 , nt7-15:23 1 Korinthe 15:23 , nt7-15:31 1 Korinthe 15:31 , nt7-15:57 1 Korinthe 15:57 , nt7-16:22 1 Korinthe 16:22 , nt7-16:23 1 Korinthe 16:23 , nt7-16:24 1 Korinthe 16:24 , nt8-1:1 2 Korinthe 1:1 , nt8-1:2 2 Korinthe 1:2 , nt8-1:3 2 Korinthe 1:3 , nt8-1:5 2 Korinthe 1:5 , nt8-1:19 2 Korinthe 1:19 , nt8-1:21 2 Korinthe 1:21 , nt8-2:10 2 Korinthe 2:10 , nt8-2:12 2 Korinthe 2:12 , nt8-2:14 2 Korinthe 2:14 , nt8-2:15 2 Korinthe 2:15 , nt8-2:17 2 Korinthe 2:17 , nt8-3:3 2 Korinthe 3:3 , nt8-3:4 2 Korinthe 3:4 , nt8-3:14 2 Korinthe 3:14 , nt8-4:4 2 Korinthe 4:4 , nt8-4:5 2 Korinthe 4:5 , nt8-4:6 2 Korinthe 4:6 , nt8-5:10 2 Korinthe 5:10 , nt8-5:14 2 Korinthe 5:14 , nt8-5:16 2 Korinthe 5:16 , nt8-5:17 2 Korinthe 5:17 , nt8-5:18 2 Korinthe 5:18 , nt8-5:19 2 Korinthe 5:19 , nt8-5:20 2 Korinthe 5:20 , nt8-6:15 2 Korinthe 6:15 , nt8-8:9 2 Korinthe 8:9 , nt8-8:23 2 Korinthe 8:23 , nt8-9:13 2 Korinthe 9:13 , nt8-10:1 2 Korinthe 10:1 , nt8-10:5 2 Korinthe 10:5 , nt8-10:7 2 Korinthe 10:7 , nt8-10:14 2 Korinthe 10:14 , nt8-11:2 2 Korinthe 11:2 , nt8-11:3 2 Korinthe 11:3 , nt8-11:10 2 Korinthe 11:10 , nt8-11:13 2 Korinthe 11:13 , nt8-11:23 2 Korinthe 11:23 , nt8-11:31 2 Korinthe 11:31 , nt8-12:2 2 Korinthe 12:2 , nt8-12:9 2 Korinthe 12:9 , nt8-12:10 2 Korinthe 12:10 , nt8-12:19 2 Korinthe 12:19 , nt8-13:3 2 Korinthe 13:3 , nt8-13:5 2 Korinthe 13:5 , nt8-13:14 2 Korinthe 13:14 , nt9-1:1 Galaten 1:1 , nt9-1:3 Galaten 1:3 , nt9-1:6 Galaten 1:6 , nt9-1:7 Galaten 1:7 , nt9-1:10 Galaten 1:10 , nt9-1:12 Galaten 1:12 , nt9-1:22 Galaten 1:22 , nt9-2:4 Galaten 2:4 , nt9-2:16 Galaten 2:16 , nt9-2:17 Galaten 2:17 , nt9-2:20 Galaten 2:20 , nt9-2:21 Galaten 2:21 , nt9-3:1 Galaten 3:1 , nt9-3:13 Galaten 3:13 , nt9-3:14 Galaten 3:14 , nt9-3:16 Galaten 3:16 , nt9-3:17 Galaten 3:17 , nt9-3:22 Galaten 3:22 , nt9-3:24 Galaten 3:24 , nt9-3:26 Galaten 3:26 , nt9-3:27 Galaten 3:27 , nt9-3:28 Galaten 3:28 , nt9-3:29 Galaten 3:29 , nt9-4:7 Galaten 4:7 , nt9-4:14 Galaten 4:14 , nt9-4:19 Galaten 4:19 , nt9-5:1 Galaten 5:1 , nt9-5:2 Galaten 5:2 , nt9-5:4 Galaten 5:4 , nt9-5:6 Galaten 5:6 , nt9-5:24 Galaten 5:24 , nt9-6:2 Galaten 6:2 , nt9-6:12 Galaten 6:12 , nt9-6:14 Galaten 6:14 , nt9-6:15 Galaten 6:15 , nt9-6:18 Galaten 6:18 , nt10-1:1 Éfeze 1:1 , nt10-1:2 Éfeze 1:2 , nt10-1:3 Éfeze 1:3 , nt10-1:5 Éfeze 1:5 , nt10-1:10 Éfeze 1:10 , nt10-1:12 Éfeze 1:12 , nt10-1:17 Éfeze 1:17 , nt10-1:20 Éfeze 1:20 , nt10-2:5 Éfeze 2:5 , nt10-2:6 Éfeze 2:6 , nt10-2:7 Éfeze 2:7 , nt10-2:10 Éfeze 2:10 , nt10-2:12 Éfeze 2:12 , nt10-2:13 Éfeze 2:13 , nt10-2:20 Éfeze 2:20 , nt10-3:1 Éfeze 3:1 , nt10-3:4 Éfeze 3:4 , nt10-3:6 Éfeze 3:6 , nt10-3:8 Éfeze 3:8 , nt10-3:9 Éfeze 3:9 , nt10-3:11 Éfeze 3:11 , nt10-3:14 Éfeze 3:14 , nt10-3:17 Éfeze 3:17 , nt10-3:19 Éfeze 3:19 , nt10-3:21 Éfeze 3:21 , nt10-4:7 Éfeze 4:7 , nt10-4:12 Éfeze 4:12 , nt10-4:13 Éfeze 4:13 , nt10-4:15 Éfeze 4:15 , nt10-4:20 Éfeze 4:20 , nt10-4:32 Éfeze 4:32 , nt10-5:2 Éfeze 5:2 , nt10-5:5 Éfeze 5:5 , nt10-5:14 Éfeze 5:14 , nt10-5:20 Éfeze 5:20 , nt10-5:23 Éfeze 5:23 , nt10-5:24 Éfeze 5:24 , nt10-5:25 Éfeze 5:25 , nt10-5:32 Éfeze 5:32 , nt10-6:5 Éfeze 6:5 , nt10-6:6 Éfeze 6:6 , nt10-6:23 Éfeze 6:23 , nt10-6:24 Éfeze 6:24 , nt11-1:1 Filippenzen 1:1 , nt11-1:2 Filippenzen 1:2 , nt11-1:6 Filippenzen 1:6 , nt11-1:8 Filippenzen 1:8 , nt11-1:10 Filippenzen 1:10 , nt11-1:11 Filippenzen 1:11 , nt11-1:13 Filippenzen 1:13 , nt11-1:15 Filippenzen 1:15 , nt11-1:16 Filippenzen 1:16 , nt11-1:18 Filippenzen 1:18 , nt11-1:19 Filippenzen 1:19 , nt11-1:20 Filippenzen 1:20 , nt11-1:21 Filippenzen 1:21 , nt11-1:23 Filippenzen 1:23 , nt11-1:26 Filippenzen 1:26 , nt11-1:27 Filippenzen 1:27 , nt11-1:29 Filippenzen 1:29 , nt11-2:1 Filippenzen 2:1 , nt11-2:5 Filippenzen 2:5 , nt11-2:11 Filippenzen 2:11 , nt11-2:16 Filippenzen 2:16 , nt11-2:21 Filippenzen 2:21 , nt11-2:30 Filippenzen 2:30 , nt11-3:3 Filippenzen 3:3 , nt11-3:7 Filippenzen 3:7 , nt11-3:8 Filippenzen 3:8 , nt11-3:9 Filippenzen 3:9 , nt11-3:12 Filippenzen 3:12 , nt11-3:14 Filippenzen 3:14 , nt11-3:18 Filippenzen 3:18 , nt11-3:20 Filippenzen 3:20 , nt11-4:7 Filippenzen 4:7 , nt11-4:13 Filippenzen 4:13 , nt11-4:19 Filippenzen 4:19 , nt11-4:21 Filippenzen 4:21 , nt11-4:23 Filippenzen 4:23 , nt12-1:1 Kolossenzen 1:1 , nt12-1:2 Kolossenzen 1:2 , nt12-1:3 Kolossenzen 1:3 , nt12-1:4 Kolossenzen 1:4 , nt12-1:7 Kolossenzen 1:7 , nt12-1:24 Kolossenzen 1:24 , nt12-1:27 Kolossenzen 1:27 , nt12-1:28 Kolossenzen 1:28 , nt12-2:2 Kolossenzen 2:2 , nt12-2:5 Kolossenzen 2:5 , nt12-2:6 Kolossenzen 2:6 , nt12-2:8 Kolossenzen 2:8 , nt12-2:11 Kolossenzen 2:11 , nt12-2:17 Kolossenzen 2:17 , nt12-2:20 Kolossenzen 2:20 , nt12-3:1 Kolossenzen 3:1 , nt12-3:3 Kolossenzen 3:3 , nt12-3:4 Kolossenzen 3:4 , nt12-3:11 Kolossenzen 3:11 , nt12-3:13 Kolossenzen 3:13 , nt12-3:16 Kolossenzen 3:16 , nt12-3:24 Kolossenzen 3:24 , nt12-4:3 Kolossenzen 4:3 , nt12-4:12 Kolossenzen 4:12 , nt13-1:1 1 Thessalonicenzen 1:1 , nt13-1:3 1 Thessalonicenzen 1:3 , nt13-2:6 1 Thessalonicenzen 2:6 , nt13-2:14 1 Thessalonicenzen 2:14 , nt13-2:19 1 Thessalonicenzen 2:19 , nt13-3:2 1 Thessalonicenzen 3:2 , nt13-3:11 1 Thessalonicenzen 3:11 , nt13-3:13 1 Thessalonicenzen 3:13 , nt13-4:16 1 Thessalonicenzen 4:16 , nt13-5:9 1 Thessalonicenzen 5:9 , nt13-5:18 1 Thessalonicenzen 5:18 , nt13-5:23 1 Thessalonicenzen 5:23 , nt13-5:28 1 Thessalonicenzen 5:28 , nt14-1:1 2 Thessalonicenzen 1:1 , nt14-1:2 2 Thessalonicenzen 1:2 , nt14-1:8 2 Thessalonicenzen 1:8 , nt14-1:12 2 Thessalonicenzen 1:12 , nt14-2:1 2 Thessalonicenzen 2:1 , nt14-2:2 2 Thessalonicenzen 2:2 , nt14-2:14 2 Thessalonicenzen 2:14 , nt14-2:16 2 Thessalonicenzen 2:16 , nt14-3:5 2 Thessalonicenzen 3:5 , nt14-3:6 2 Thessalonicenzen 3:6 , nt14-3:12 2 Thessalonicenzen 3:12 , nt14-3:18 2 Thessalonicenzen 3:18 , nt15-1:1 1 Timótheüs 1:1 , nt15-1:2 1 Timótheüs 1:2 , nt15-1:12 1 Timótheüs 1:12 , nt15-1:14 1 Timótheüs 1:14 , nt15-1:15 1 Timótheüs 1:15 , nt15-1:16 1 Timótheüs 1:16 , nt15-2:5 1 Timótheüs 2:5 , nt15-2:7 1 Timótheüs 2:7 , nt15-3:13 1 Timótheüs 3:13 , nt15-4:6 1 Timótheüs 4:6 , nt15-5:11 1 Timótheüs 5:11 , nt15-5:21 1 Timótheüs 5:21 , nt15-6:3 1 Timótheüs 6:3 , nt15-6:13 1 Timótheüs 6:13 , nt15-6:14 1 Timótheüs 6:14 , nt16-1:1 2 Timótheüs 1:1 , nt16-1:2 2 Timótheüs 1:2 , nt16-1:9 2 Timótheüs 1:9 , nt16-1:10 2 Timótheüs 1:10 , nt16-1:13 2 Timótheüs 1:13 , nt16-2:1 2 Timótheüs 2:1 , nt16-2:3 2 Timótheüs 2:3 , nt16-2:8 2 Timótheüs 2:8 , nt16-2:10 2 Timótheüs 2:10 , nt16-2:19 2 Timótheüs 2:19 , nt16-3:12 2 Timótheüs 3:12 , nt16-3:15 2 Timótheüs 3:15 , nt16-4:1 2 Timótheüs 4:1 , nt16-4:22 2 Timótheüs 4:22 , nt17-1:1 Titus 1:1 , nt17-1:4 Titus 1:4 , nt17-2:13 Titus 2:13 , nt17-3:6 Titus 3:6 , nt18-1:1 Filémon 1:1 , nt18-1:3 Filémon 1:3 , nt18-1:6 Filémon 1:6 , nt18-1:8 Filémon 1:8 , nt18-1:9 Filémon 1:9 , nt18-1:23 Filémon 1:23 , nt18-1:25 Filémon 1:25 , nt19-3:1 Hebreeën 3:1 , nt19-3:6 Hebreeën 3:6 , nt19-3:14 Hebreeën 3:14 , nt19-5:5 Hebreeën 5:5 , nt19-6:1 Hebreeën 6:1 , nt19-9:11 Hebreeën 9:11 , nt19-9:14 Hebreeën 9:14 , nt19-9:24 Hebreeën 9:24 , nt19-9:28 Hebreeën 9:28 , nt19-10:10 Hebreeën 10:10 , nt19-11:26 Hebreeën 11:26 , nt19-13:8 Hebreeën 13:8 , nt19-13:20 Hebreeën 13:20 , nt19-13:21 Hebreeën 13:21 , nt20-1:1 Jakobus 1:1 , nt20-2:1 Jakobus 2:1 , nt21-1:1 1 Petrus 1:1 , nt21-1:2 1 Petrus 1:2 , nt21-1:3 1 Petrus 1:3 , nt21-1:7 1 Petrus 1:7 , nt21-1:11 1 Petrus 1:11 , nt21-1:13 1 Petrus 1:13 , nt21-1:19 1 Petrus 1:19 , nt21-2:5 1 Petrus 2:5 , nt21-2:21 1 Petrus 2:21 , nt21-3:16 1 Petrus 3:16 , nt21-3:18 1 Petrus 3:18 , nt21-3:21 1 Petrus 3:21 , nt21-4:1 1 Petrus 4:1 , nt21-4:11 1 Petrus 4:11 , nt21-4:13 1 Petrus 4:13 , nt21-4:14 1 Petrus 4:14 , nt21-5:1 1 Petrus 5:1 , nt21-5:10 1 Petrus 5:10 , nt21-5:14 1 Petrus 5:14 , nt22-1:1 2 Petrus 1:1 , nt22-1:8 2 Petrus 1:8 , nt22-1:11 2 Petrus 1:11 , nt22-1:14 2 Petrus 1:14 , nt22-1:16 2 Petrus 1:16 , nt22-2:20 2 Petrus 2:20 , nt22-3:18 2 Petrus 3:18 , nt23-1:3 1 Johannes 1:3 , nt23-1:7 1 Johannes 1:7 , nt23-2:1 1 Johannes 2:1 , nt23-2:22 1 Johannes 2:22 , nt23-3:23 1 Johannes 3:23 , nt23-4:2 1 Johannes 4:2 , nt23-4:3 1 Johannes 4:3 , nt23-5:1 1 Johannes 5:1 , nt23-5:6 1 Johannes 5:6 , nt23-5:20 1 Johannes 5:20 , nt24-1:3 2 Johannes 1:3 , nt24-1:7 2 Johannes 1:7 , nt24-1:9 2 Johannes 1:9 , nt26-1:1 Judas 1:1 , nt26-1:4 Judas 1:4 , nt26-1:17 Judas 1:17 , nt26-1:21 Judas 1:21 , nt27-1:1 Openbaring 1:1 , nt27-1:2 Openbaring 1:2 , nt27-1:5 Openbaring 1:5 , nt27-1:9 Openbaring 1:9 , nt27-11:15 Openbaring 11:15 , nt27-12:10 Openbaring 12:10 , nt27-12:17 Openbaring 12:17 , nt27-20:4 Openbaring 20:4 , nt27-20:6 Openbaring 20:6 , nt27-22:21 Openbaring 22:21 .

Deel dit artikel op: