Chiljon

H3630 – כִּלְיוֹן (kilyôn) Eigennaam ♂ Betekenis:smachten – de smachtende – wegkwijnen Omschrijving De jongste zoon van Elimélech en Naómi, en echtgenoot van Orpa, de zuster van Ruth Bijbelverzen ot8-1:2 Ruth 1:2...

Chíleab

H3609 – כִּלְאָב (kil’âb) Eigennaam ♂ Betekenis:Beschermd door de vader – zoals zijn vader – vader is alles Omschrijving Davids tweede zoon bij Abigáïl. Hij werd ook Daniël genoemd Bijbelverzen ot10-3:3 2...

Chidon

Strong Plaatsnaam Betekenis:Pijl – speer Omschrijving De naam van de dorsvloer waar Uza omkwam omdat hij de ark aanraakte. Bijbelverzen ot13-13:9 1 Kronieken 13:9

Chezib

H3580 – כְּזִיב (kezı̂yb) Plaatsnaam Betekenis:Leugenaar – leugen – bedrieglijk Omschrijving Een stad waar Sela, de zoon van Juda, werd geboren Bijbelverzen ot1-38:5 Genesis 38:5

Chesullôth

H3694 – כְּסֻלּוֹת (kesûllôth) Plaatsnaam Betekenis:De lendenen – hoop Omschrijving Eén van de steden van Issaschar. Gelet op zijn positie in de lijst lijkt de plaats tussen Jizreéla en Sunem te liggen....

Chesil

H3686 – כְּסִיל (kesı̂yl) Plaatsnaam Betekenis:Afgodisch, goddeloos, dwaas Omschrijving Een stad in het uiterste zuiden van Palestina ten zuidwesten van Beër-Séba. Bijbelverzen ot6-15:30 Jozua 15:30 ,