Gelijkenissen

Profeten brengen hun boodschap vaak in de vorm van een parabel. Gelijkenis is een synoniem voor parabel. Het zijn beeldverhalen waarin dieren, bomen en/of mensen een rol spelen in dienst van het...

God

God is de allerhoogste entiteit die hemel, aarde, engelen, dieren en mensen geschapen heeft en Zichzelf in de eerste plaats heeft geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus en door zijn geschreven Woord,...

Grens

In de bijbel worden niet alleen de grenzen van de landen getekend (Paulus spreekt dan over de door God toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen, Hand. 17:26; vgl. Ez. 22:4), er...

Grieken

Bewoners van Hellas, Griekenland (Hand. 20:2), de rom. provincie Achaje (Rom. 15:26). Met Grieken worden in het n.t. vaak allen aangeduid die Grieks spraken en geen Joden waren (dus ± ons ‘heidenen’,...

Groeten

Hebr. sja’al le sjaloom, vragen naar iemands welzijn. Als mensen elkaar ontmoeten wensen ze elkaar vrede of heil toe en informeren ze naar eikaars welstand (Ex. 18:7; 1 Sam. 10:4; 2 Kon....