Palestina

Palestina is –in de oudste, breedste, niet-politieke zin– de landstreek in het oude Kanaän in de Levant die thans Israël en de Palestijnse Gebieden omvat, benevens delen van Jordanië, Syrië en Libanon. Zo opgevat lopen Palestina’s grenzen van de Libanese kustplaats Sidon oostwaarts tot aan Damascus, naar...

Psalmen

Het boek der Psalmen heet in het Hebr. Tehilliem = lofliederen, Gr. Psalmoi = liederen met snarenspel. Het is een bundel van 150 gedichten die in 5 boeken zijn verdeeld en die...

Publius

Bevelhebber en landeigenaar op het eiland Malta die Paulus en de andere schipbreukelingen gastvrij ontving (Hand. 28:7).

Purim

Loten, het feest, dat als herinnering aan redding van Joden in het Perzische rijk, ten tijde van Ahasveros (496-465 v. Chr.) uit grote gevaren, nadat door het lot een datum voor de...

Purper

Een kostbare kleurstof, belangrijke handelswaar (Ez. 27:7; Hand. 16:14), verwerkt in de kleding der voornamen, vorsten, priesters (Spr. 31:22; Luc. 16:19; Richt. 8:26; Ex. 28:5). Purper was een liturgische kleur in priesterkleding...