Purim


Loten, het feest, dat als herinnering aan redding van Joden in het Perzische rijk, ten tijde van Ahasveros (496-465 v. Chr.) uit grote gevaren, nadat door het lot een datum voor de vernietiging der Joden was vastgesteld (Est. 3:7), wordt gevierd (Est. 9:24). Het is een dag van veel plezier, men geeft elkaar geschenken en de armen worden goed bedacht (Est. 9:22).

Deel dit artikel op: