Dimóna

H1776 – דִּימוֹנָה (dı̂ymônâh) Plaatsnaam Betekenis:Mesthoop Omschrijving Een stad in het zuidoosten van Juda, gelegen tussen Kinah en Adada. Bijbelverzen ot6-15:22 Jozua 15:22

Dimon

H1775 – דִּימוֹן (dı̂ymôn) Plaatsnaam Betekenis:Rivierbedding Omschrijving De wateren van Dimon. Een aantal stromen ten oosten van de Dode Zee, in het land Moab. Bijbelverzen ot23-15:9 Jesaja 15:9

Dimna

H1829 – דִּמְנָה (dimnâh) Plaatsnaam Betekenis:mest – mesthoop Omschrijving Een stad in de stam Zebulon, gegeven aan Levieten die de afstammelingen van Merári waren. Bijbelverzen ot6-21:35 Jozua 21:35

Dilan

H1810 – דִּלְעָן (dil‛ân) Plaatsnaam Betekenis:Kalebas Omschrijving Een van de steden in de Sjfela, of laaglanden van Juda. Bijbelverzen ot6-15:38 Jozua 15:38

Dikla

H1853 – דִּקְלָה (diqlâh) Eigennaam ♂ Betekenis:Palmboom – palmbos – plaats van palmen Omschrijving Een zoon van Joktan, waarvan de nederzettingen, evenals die van de andere zonen van Joktan, in Arabië lagen....

Difath

H7384 – רִיפַת (rı̂yphath) Eigennaam ♂ Betekenis:Een breker – verpletteraar – gesproken Omschrijving De tweede zoon van Gomer, verondersteld de voorvader van de Paflagoniërs te zijn geweest. Bijbelverzen ot13-1:6 1 Kronieken 1:6