Dofka

H1850 – דָּפְקָה (dophqâh) Plaatsnaam Betekenis:Veedrijven – drijver Omschrijving Een woestijnkamp van de Israëlieten, de eerste na het verlaten van de woestijn Sin. Bijbelverzen ot4-33:12 Numeri 33:12 , ot4-33:13 Numeri 33:13 .

Doëg

H1673דֹּאֵג dô’êgדּוֹאֵג dô’êg Eigennaam ♂ Betekenis:Angstig – bezorgd – bang Omschrijving Een Edomiet die het hoofd van Sauls herders was. Bijbelverzen ot9-21:7 1 Samuël 21:7 , ot9-22:9 1 Samuël 22:9 , ot9-22:18 1...

Dodo

H1734 – דּוֹדוֹ (dôdô) Eigennaam ♂ Betekenis:Liefdevol – liefhebbend Omschrijving Bijbelverzen ot7-10:1 Richteren 10:1 , ot10-23:9 2 Samuël 23:9 , ot10-23:24 2 Samuël 23:24 , ot13-11:12 1 Kronieken 11:12 , ot13-11:26 1...

Dódava

H1735 – דּוֹדָוָהוּ (dôdâvâhû) Eigennaam ♂ Betekenis:Geliefde van de Heer Omschrijving Een man uit Marésa, in Juda; vader van Eliëzer, die Jósafat’s alliantie met Aházia aan de kaak stelde. Bijbelverzen ot14-20:37 2...

Dodai

H1737 – דּוֹדַי (dôday) Eigennaam ♂ Betekenis:Geliefde – liefdevol – amoureus Omschrijving Een Ahohiet, één van Davids aanvoerders Bijbelverzen ot13-27:4 1 Kronieken 27:4

Dizáhab

H1774 – דִּי זָהָב (dı̂y zâhâb) Plaatsnaam Betekenis:Regio van goud Omschrijving Een plaats in de Sinaï-woestijn aan de westelijke oever van de golf van Akaba. Bijbelverzen ot5-1:1 Deuteronomium 1:1