Buzi

Eigennaam ♂ Betekenis: Minachting – mijn schande – mijn spot De vader van de profeet Ezechiël Bijbelverzen: (Ezechiël 1:3) Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiël, den zoon van Buzi, den...

Buz

Eigennaam ♂ Betekenis: Schande – oneer – verachting Een zoon van Nachor Een nakomeling van Gad Bijbelverzen: (Genesis 22:21) Uz, zijn eerstgeborene, en Buz, zijn broeder, en Kemuël, den vader van Aram,...

Bunni

Eigennaam ♂ Betekenis: Mijn begrip – opgebouwd Een Leviet, in de tijd van Nehemia. Bijbelverzen: (Nehémia 9:4) Jésua nu, en Bani, Kadmiël, Sebánja, Bunni, Sérebja, Bani [en] Chenáni, stonden op het hoge...

Buna

Eigennaam ♂ Betekenis: Verstandigheid – begrip Een zoon van Jerahmeël, uit de familie van Farez, in Juda. Bijbelverzen: (1 Kronieken 2:25) De kinderen van Jeráhmeël nu, den eerstgeborene van Hezron, waren [deze]:...

Bul

Naam van een maand Betekenis: Toenemen – afgehouwen stam – geknotte boom – stam De naam van de achtste maand Bijbelverzen: (1 Koningen 6:38) En in het elfde jaar, in de maand...