Buna


Eigennaam ♂

Betekenis: Verstandigheid – begrip

Een zoon van Jerahmeël, uit de familie van Farez, in Juda.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 2:25) De kinderen van Jeráhmeël nu, den eerstgeborene van Hezron, waren [deze]: de eerstgeborene was Ram, daartoe Buna, en Oren, en Ozem [en] Ahía.

Deel dit artikel op: