Bunni


Eigennaam ♂

Betekenis: Mijn begrip – opgebouwd

Een Leviet, in de tijd van Nehemia.

Bijbelverzen:

(Nehémia 9:4) Jésua nu, en Bani, Kadmiël, Sebánja, Bunni, Sérebja, Bani [en] Chenáni, stonden op het hoge gestoelte der Levieten, en riepen met luider stem tot den HEERE, hun God;

(Nehémia 10:15) Bunni, Azgad, Bebai,

(Nehémia 11:15) En van de Levieten: Semája, de zoon van Hassub, den zoon van Azríkam, den zoon van Hasábja, den zoon van Buni.

Deel dit artikel op: