Bul


Naam van een maand

Betekenis: Toenemen – afgehouwen stam – geknotte boom – stam

De naam van de achtste maand

Bijbelverzen:

(1 Koningen 6:38) En in het elfde jaar, in de maand Bul, welke is de achtste maand, was dit huis volmaakt, naar al zijn stukken en naar al zijn behoren; alzo heeft hij zeven jaren daaraan gebouwd.

Deel dit artikel op: