Azzur

Eigennaam ♂ Betekenis Helper – hulpverlener Omschrijving Een hoofd van het volk, die zijn zegel zette onder het verbond. De vader van de profeet Hanánja De vader van Jaäzánja ot16-10:17 Nehémia 10:17...

Azzan

Eigennaam ♂ Betekenis Zeer sterk Omschrijving De vader van Paltiël, de leider van de stam Issaschar, die zijn stam vertegenwoordigde bij de verdeling van het Beloofde Land. Bijbelverzen ot4-34:26 Numeri 34:26

Azúba

Eigennaam ♀ Betekenis Verlaten Omschrijving Een dochter van Silchi en de moeder van Jósafat Een vrouw van Kaleb Bijbelverzen ot11-22:42 1 Koningen 22:42, ot13-2:18 1 Kronieken 2:18, ot13-2:19 1 Kronieken 2:19, ot14-20:31...

Azríkam

Eigennaam ♂ Betekenis Mijn hulp is ontstaan – hulp tegen de vijand Omschrijving Zoon van Neárja.. Een afstammeling van Jonathan. Een leviet (1 Kronieken 9:14, Nehemia 11:15). De paleisoverste onder Achaz. Bijbelverzen...

Azriël

Eigennaam ♂ Betekenis Hulp van God Omschrijving De naam van drie mannen. De vader van Jerimôth Een van de dappere familiehoofden uit de stam Manasse, die door de Assyriërs in ballingschap werden...