Azriël


Eigennaam ♂

Betekenis

Hulp van God

Omschrijving

De naam van drie mannen.

  1. De vader van Jerimôth
  2. Een van de dappere familiehoofden uit de stam Manasse, die door de Assyriërs in ballingschap werden gevoerd.
  3. De vader van Zerája, één van de personen die door koning Jójakim was opgedragen Baruch en Jeremía te grijpen en hen gevangen te zetten omdat ze hem de rol van dreigende profetie hadden gestuurd.

Bijbelverzen

ot13-5:24 1 Kronieken 5:24 , ot13-27:19 1 Kronieken 27:19 , ot24-36:26 Jeremía 36:26 ,

Deel dit artikel op: