Syrië-Máächa

Plaatsnaam – Naam van streek Betekenis: ≈ Het verdrukte Syrië Bijbelverzen: (1 Kronieken 19:6) Toen de kinderen Ammons zagen, dat zij zich stinkende gemaakt hadden bij David, zo zond Hanun en de...

Statenvertaling

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de...

Synagoge

Gr. sunagogè = vergadering of proseuchè = gebedsplaats. De LXX vertaalt het Hebr. ‘eeda, gemeente, met sunagogè, maar in het n.t. is synagoge met uitzondering van Jak. 2:2 (NBG: vergadering), altijd het...