Susan


Hoofdstad van Elam, waar Daniël het visioen had van de ram en de bok (Dan. 8:2). Het is de residentie van Xerxes-Ahasveros, waar zich de gebeurtenissen in het boek Ester beschreven, afspelen (Est. 1:2 vv). Susan wordt ook genoemd in Ezra 4:9 en Neh. 1:1.

Deel dit artikel op: