Syrië-Máächa


Plaatsnaam – Naam van streek

Betekenis: ≈ Het verdrukte Syrië

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 19:6) Toen de kinderen Ammons zagen, dat zij zich stinkende gemaakt hadden bij David, zo zond Hanun en de kinderen Ammons duizend talenten zilvers, om zich wagenen en ruiters te huren uit Mesopotámië, en uit Syrië-Máächa, en uit Zoba;

Deel dit artikel op: