Nikolaieten

Een groep christenen in Pergamum en Efeze, die meenden heidendom en christelijk geloof te kunnen combineren, de gemeente verleidden tot het eten van offervlees en onzedelijke praktijken (Openb. 2:5, 15).

Nimrod

Naam van een jager in het oude Sinear-Assur die in verband wordt gebracht met Ninurta, de Babylonische god van jacht en oorlog (Gen. 10:8).

Nineve

Akkadisch: ninoea = woning, woonplaats, de hoofdstad van het roversrijk Assyrië op de linkeroever van de Tigris, waar koningen als Sanherib (vgi. 2 Kon. 19:36), Esarhaddon en Assurbanipal paleizen en tempels bouwden....

No-Amon

Stad van (de god) Amon, in Egypte, heette ook Thebe (nu Karnak), door Assyriërs verwoest in 663 v. Chr. (Jer. 46:25; Ez. 30:14 w; Nah. 3:8).

Noach

Gr. noo-e = rust, de rechtvaardige oud-vader, die de ark bouwde en samen met Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen en de dieren gered werd tijdens de zondvloed (Gen. 5:29; 6:9...