Nijl

De grote rivier van Egypte die in de geschiedenis van Mozes een belangrijke rol speelt (Ex. 1:3 w; 7:15 w; 8:3 w; Ps. 78:44). Hij is het onderwerp van de groot-spraak van...

Nikolaieten

Een groep christenen in Pergamum en Efeze, die meenden heidendom en christelijk geloof te kunnen combineren, de gemeente verleidden tot het eten van offervlees en onzedelijke praktijken (Openb. 2:5, 15).

Nimrod

Naam van een jager in het oude Sinear-Assur die in verband wordt gebracht met Ninurta, de Babylonische god van jacht en oorlog (Gen. 10:8).

Nineve

Akkadisch: ninoea = woning, woonplaats, de hoofdstad van het roversrijk Assyrië op de linkeroever van de Tigris, waar koningen als Sanherib (vgi. 2 Kon. 19:36), Esarhaddon en Assurbanipal paleizen en tempels bouwden....

No-Amon

Stad van (de god) Amon, in Egypte, heette ook Thebe (nu Karnak), door Assyriërs verwoest in 663 v. Chr. (Jer. 46:25; Ez. 30:14 w; Nah. 3:8).