Nimrod


Naam van een jager in het oude Sinear-Assur die in verband wordt gebracht met Ninurta, de Babylonische god van jacht en oorlog (Gen. 10:8).

Deel dit artikel op: