Nijl


De grote rivier van Egypte die in de geschiedenis van Mozes een belangrijke rol speelt (Ex. 1:3 w; 7:15 w; 8:3 w; Ps. 78:44). Hij is het onderwerp van de groot-spraak van Sanherib (Jes. 37:25) en boetpredikaties van profeten (Jes. 19:6; Ez. 30:12).

Deel dit artikel op: