Nieuw


Wanneer Prediker verzucht dat er niets nieuws onder de zon is (1:9 v), vergeet hij dat het leven niet altijd volgens eeuwige natuurwetten verloopt, maar soms het ongekende vertoont door goddelijk handelen. Het nieuwe wordt in de bijbel vaak in verband gebracht met het scheppen van de HEER, bv. het openscheuren van de aarde om Korach en de zijnen te verzwelgen (Num. 16:30), dat de vrouw (di. Israël) om de man (di. God) heendanst (Jer. 31:22), dat mensen op een geheel andere manier met God verbonden zullen zijn, doordat ze intuïtief volgens zijn inzettingen leven (Jer. 31:31-34; Ez. 36:26 v). Het nieuwe lied is de weerklank van de nieuwe, bevrijdende daden van de HEER (Ps. 33:3; 96:1; 98:1; Jes. 42:9,10; Openb. 65:9). In het bijzonder heten nieuw de hemel en de aarde, waar blijdschap is en welzijn, het rijk van de vrede (Jes. 65:17-25; 2 Petr. 3:13; Openb. 21:1). In het n.t. heten de leer van Jezus (Mare. 1:27; Hand. 17:19), zijn gebod (Joh. 13:34) en verbond (1 Kor. 11:25; Hebr. 9:15) nieuw. Mensen zijn ‘in Christus’ nieuw, een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17; Gal. 6:15; Ef. 2:15; 4:24). Het is God, die op de troon gezeten, belooft: Zie, ik maak alles nieuw (Openb. 21:5).

Deel dit artikel op: