Hor

Een berg aan de oostgrens van Edom, waar Aaron sterft (Num. 20:22-29; Deut. 32:50).

Horeb

Hebr. choreeb = verdroogd. Een berg die op veel plaatsen in de bijbel een andere naam is voor Sinaï: de berg der wetgeving (Ex. 17:6; Deut. 1:2, 6; 5:2; 1 Kon. 8:9;...

Hosanna

Help toch, bede tot de koning (2 Sam. 14:4) en God (Ps. 12:2). Tijdens de processies op het loofhuttenfeest rond het brandofferaltaar (eenmaal gedurende 6 dagen, daarna zevenmaal op de 7e dag)...