Beréchja


Eigennaam ♂

Betekenis: Gezegend door de Heer

  1. De vader van Asaf. Een musicus
  2. De zoon van Mesillémoth.
  3. De vader van Zerubbábel
  4. Een zoon van Asa
  5. De zoon van Iddo en vader van de profeet Zacharia
  6. Een zoon van Mesezábeël en de vader van Mesullam.

Bijbelverzen:

1 Kronieken 3:20 – 1 Kronieken 6:39 – 1 Kronieken 9:16 – 1 Kronieken 15:17 – 1 Kronieken 15:23 – 2 Kronieken 28:12 – Nehémia 3:4 – Nehémia 3:30 – Nehémia 6:18 – Zacharia 1:1 – Zacharia 1:7 – Matthéüs 23:35

Deel dit artikel op: