Asaf


Eigennaam ♂

Betekenis: Verzamelaar – Hij heeft weggenomen

  1. De naam van een Leviet die behoort tot de tempelzangers
  2. Een zoon van Berekja uit de lijn van Gersom
  3. Ambtenaar die belast is met de zorg voor het bos en de handhaving van jacht in dienst van de Koning Artachsasta.
  4. Opschrift boven de Psalmen 50 en 73-83. Dit is waarschijnlijk bedoeld als benaming van het gehele zangersgilde (Ezra 2:41).

Bijbelverzen:

(2Kon 18:18), (2Kon 18:37), (1Kron 6:39), (1Kron 9:15), (1Kron 15:17), (1Kron 15:19), (1Kron 16:5), (1Kron 16:7), (1Kron 16:37), (1Kron 25:1), (1Kron 25:2), (1Kron 25:6), (1Kron 25:9), (1Kron 26:1), (2Kron 5:12), (2Kron 20:14), (2Kron 29:13), (2Kron 29:30), (2Kron 35:15), (Ezra 2:41), (Neh 2:8), (Neh 7:44), (Neh 11:17), (Neh 11:22), (Neh 12:35), (Neh 12:46), (Ps 50:1), (Ps 73:1), (Ps 74:1), (Ps 75:1), (Ps 76:1), (Ps 77:1), (Ps 78:1), (Ps 79:1), (Ps 80:1), (Ps 81:1), (Ps 82:1), (Ps 83:1), (Jes 36:3), (Jes 36:22)

Deel dit artikel op: