Asa


Eigennaam ♂

Betekenis: Heelmeester – hij genas

De naam van twee mannen.

  1. De zoon van Abíam, kleinzoon van Rehábeam, en de derde koning van het afzonderlijke koninkrijk Juda. Hij begon te regeren twee jaar voor de dood van Jeróbeam in Israël, en hij regeerde eenenveertig jaar (953-912 v.Chr.). Aangezien Asa bij zijn aantreden nog erg jong was, werden de zaken van de regering beheerd door zijn moeder Maachah, dochter was van Absalom. (1 koningen 15:10)
  2. Een leviet, zoon van Elkana en vader van Beréchja, die als laatste een van degenen was die in de dorpen van de Netofathieten woonden bij hun terugkeer uit Babylon
  3. Koning van Juda (907-867 v. Chr.). Door een verbond met Benhadad van Damascus, die in die tijd Israël in het noorden aanviel, kon Asa de aanval van Basa op Jeruzalem afslaan. Hij wordt geprezen omdat hij afgodsbeelden en aan Baals gewijde altaren verwijderde, zelfs het afgrijselijke afgod in een bos gemaakt door koningin-moeder Máächa

Bijbelverzen:

1 Koningen 15:8 – 1 Koningen 15:9 – 1 Koningen 15:11 – 1 Koningen 15:13 – 1 Koningen 15:14 – 1 Koningen 15:16 – 1 Koningen 15:17 – 1 Koningen 15:18 – 1 Koningen 15:20 – 1 Koningen 15:22 – 1 Koningen 15:23 – 1 Koningen 15:24 – 1 Koningen 15:25 – 1 Koningen 15:28 – 1 Koningen 15:32 – 1 Koningen 15:33 – 1 Koningen 16:8 – 1 Koningen 16:10 – 1 Koningen 16:15 – 1 Koningen 16:23 – 1 Koningen 16:29 – 1 Koningen 22:41 – 1 Koningen 22:43 – 1 Koningen 22:46 – 1 Kronieken 2:16 – 1 Kronieken 3:10 – 1 Kronieken 9:16 – 2 Kronieken 14:1 – 2 Kronieken 14:2 – 2 Kronieken 14:8 – 2 Kronieken 14:10 – 2 Kronieken 14:11 – 2 Kronieken 14:12 – 2 Kronieken 14:13 – 2 Kronieken 15:2 – 2 Kronieken 15:8 – 2 Kronieken 15:10 – 2 Kronieken 15:16 – 2 Kronieken 15:17 – 2 Kronieken 15:19 – 2 Kronieken 16:1 – 2 Kronieken 16:2 – 2 Kronieken 16:4 – 2 Kronieken 16:6 – 2 Kronieken 16:7 – 2 Kronieken 16:10 – 2 Kronieken 16:11 – 2 Kronieken 16:12 – 2 Kronieken 16:13 – 2 Kronieken 17:2 – 2 Kronieken 20:32 – 2 Kronieken 21:12 – Jeremía 41:9 – Matthéüs 1:7 – Matthéüs 1:8

Deel dit artikel op: