Elifélet


God zijn verlossing – de God van de verlossing

Eigennaam ♂
Strongnummer: H467

Omschrijving Elifélet

Elifélet was:

  1. Een zoon van David;
  2. De zoon van Ahasbai, een krijgsheld van David;
  3. Een Benjamitische nakomeling van Jonathan;
  4. Een familiehoofd uit de zonen van Adonikam die meekwam uit ballingschap met Ezra;
  5. Een zoon van Hasum, die een vreemde vrouw getrouwd had.

Bijbelverzen

2 Samuël 5:16, 2 Samuël 23:34, 1 Kronieken 3:6, 1 Kronieken 3:8, 1 Kronieken 8:39, 1 Kronieken 14:7, Ezra 8:13, Ezra 10:33

Deel dit artikel op: