Een zeker man

Een zeker man – Jan GutmanCoverontwerp: Jan Gutman © 2023, Jan Gutman Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm...

Efron

≈ Als een reekalf Eigennaam ♂ – plaatsnaam – naam van een berg Strongnummer: H6085 Omschrijving NAAM Bijbelverzen Genesis 23:8, Genesis 23:10, Genesis 23:13, Genesis 23:14, Genesis 23:16, Genesis 23:17, Genesis 25:9,...

Efratha

≈ Vruchtbaarheid Eigennaam ♀ & Plaatsnaam Strongnummer: H672 Omschrijving Efratha Bijbelverzen Genesis 35:16, Genesis 35:19, Genesis 48:7, 1 Kronieken 2:19, Ruth 4:11, 1 Kronieken 2:24, 1 Kronieken 2:50, 1 Kronieken 4:4, Psalmen...

Efraïm

Dubbele vrucht – dubbele vruchtbaarheid Eigennaam ♂ , naam van een bergstreek & plaatsnaam Strongnummer: H669 & G2187 Omschrijving Efraïm Bijbelverzen Genesis 41:52, Genesis 46:20, Genesis 48:1, Genesis 48:5, Genesis 48:13, Genesis...