Vuurhaard

Een benaming van Jeruzalem (Jes, 29:1, 2, 7) met het oog op het brandofferaltaar in de tempel (Liie. 6:9; Ez. 43:15, 16). De naam suggereert een brandende stad (Jes. 29:6).

Voorhal

Het overdekte voorportaal van de tempel, 20 el lang, en 10 el diep (1 Kon. 6:3; Ez. 8:16; 40:7 w). Ook Salomo’s paleis had een dergelijk portaal (1 Kon. 7:6).

Voorhangsel

In de tabernakel hingen 2 gordijnen, één voor het Heilige en één voor het Allerheiligste (Ex. 26:31 w; 39:38; 40:5).In Matt. en de Hebreeënbrief is slechts sprake van één voorhangsel. Het gordijn...