Vuurhaard

Een benaming van Jeruzalem (Jes, 29:1, 2, 7) met het oog op het brandofferaltaar in de tempel (Liie. 6:9; Ez. 43:15, 16). De naam suggereert een brandende stad (Jes. 29:6).

Voorhof

Gr. aulé (aula). De binnenste voorhof van de tempel van Salomo (1 Kon. 6:36) was met het tempelgebouw zelf omgeven door een grote buitenvoorhof (1 Kon. 7:9, 12).In de tempel van Herodes...