Reiniging

Reiniging krijgt in de Bijbel veel aandacht. In het Oude Testament gaat het voornamelijk om de uiterlijke reiniging zoals het reinigen van het lichaam en de kleren. Iemand die onrein was moest...

Rust

Zich bij de vaderen neerleggen (om te slapen) is een gewone omschrijving van sterven (Deut. 31:16; 1 Kon. 1:21; 11:43 etc.). Het land heeft rust wanneer het niet door vijanden belaagd wordt...

Ruth

Vriendin. De Moabitische schoondochter van Naomi, die koos voor het volk en de God van haar schoonmoeder (1:16). In Betlehem trouwt zij met Boaz, hun zoon heet Obed, de grootvader van koning...